Ademloos steunactie 2013

Steun Ademloos op dit cruciale moment

 

Wij introduceerden het thema gezondheid in "het Oosterweel debat". Dit leidde op 18 oktober 2009 tot het referendum tegen het BAM tracé dat wij allemaal met klank wonnen. David bleek sterker dan Goliath.

Maar het BAM tracé blijft nog steeds op de agenda. Erger nog, het wordt harder dan ooit doorgedrukt door de Vlaamse regering, nog steeds met medewerking van het Antwerpse college. Het nieuwe college vindt het zelfs niet nodig over haar MER advies een publiek debat te voeren.

Het Meccano tracé is ook nog steeds in de running, daarom is Ademloos nog keihard aan het werk met partners uit andere actiegroepen, het klassieke middenveld, dokters en wetenschappers om wel op het MER onderzoek te reageren en een gezonde oplossing te vragen voor Antwerpen.

De Antwerpenaar sterft drie jaar te vroeg als gevolg van verkeersvervuiling, tegen de gemiddelde Belg maar 8 maanden. Dat schrijnend probleem wordt onvoldoende opgelost met het BAM tracé. Wij vinden dat volstrekt onaanvaardbaar. Een nieuw "mobiliteitssysteem" van 7 miljard moet wél een antwoord geven op dit gezondheidsprobleem. Dát doet het BAM tracé zeker niet.

Er staat ons dus een bijzonder zware periode te wachten. Vandaar volgend verzoek: in januari 2011, bijna twee jaar geleden, vroegen wij u om een financieel steuntje in de rug, van slechts 4€ per persoon (we waren toen 4 jaar actief, vandaar) waar wij 2 jaar mee vooruit konden. Dit bracht ruim 16.000€ op. We vragen u nu opnieuw een kleine financiële bijdrage, van misschien 6€? Wij moeten ons immers volledig kunnen concentreren op dit keiharde gevecht. Dat gaat nauwelijks met een bijna lege oorlogskas.

U bij voorbaat dankend, namens 512.000 Antwerpenaren,
Marcel Peeters, penningmeester,
Wim van Hees, voorzitter van Ademloos v.z.w

Ons rekeningnummer is: Ademloos IBAN BE38 7330 4865 9472 / BIC KREDBEBB