A102

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tracé A102/R11bis goedgekeurd
Tijdens de extra gemeenteraad van dinsdag is het plan-MER voor de A102/R11bis met grote meerderheid goedgekeurd. "Ik ben tevreden dat er zo'n groot draagvlak is, zelfs over de partijgrenzen heen", vertelt schepen van mobiliteit Bart Van Scharen (N-VA).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als burgemeester van Antwerpen wil Bart De Wever focussen op mobiliteit, veiligheid en burgerschap met rechten en plichten. Als voorzitter van de N-VA wil hij na de parlementsverkiezingen van 2014 het confederalisme afdwingen. Wat dat laatste precies inhoudt, zal de partij op een congres omschrijven. Maar één ding is duidelijk: We moeten stoppen met te onderhandelen over wat we niet meer samen wensen te doen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering zou voor eind 2012 de knoop doorhakken over het tracé dat de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven zal volgen. Maar de beslissing is uitgesteld.

Naast het tracé 'Lange boortunnel' en het tracé 'Bundeling met R11/spoorlijn 15 (Mortsel-Lier)' worden er nu twee alternatieve tracés onderzocht. Daarom zal de Vlaamse regering ten vroegste na de zomer in 2013 een beslissing nemen.

Pages