A102

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

N-VA, CD&V en SP.a, de partijen van de Vlaamse meerheid, dienden een resolutie in over de Antwerpse mobiliteit. In deze resolutie vragen de parlementsleden van de meerderheid aan de Vlaamse regering om het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit integraal en zo snel mogelijk uit te voeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De drie partijen van de Vlaamse regering herbevestigen hun afspraken over Oosterweel en dumpen het Meccano-alternatief. Groen protesteert met klem.

Vandaag behandelt de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement een resolutie die is ingediend door de regeringspartijen CD&V, N-VA en sp.a. Zij vragen de regering om het Masterplan 2020 zo snel mogelijk integraal uit te voeren, inclusief de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé en de verbindingswegen R11bis (ondertunneling Krijgsbaan) en A102 (Ekeren-Wommelgem).

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

NVA, CD&V en SP.a, de partijen van de Vlaamse meerheid, dienden een resolutie in over de Antwerpse mobiliteit. Die wordt nu donderdag besproken in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement. In deze resolutie vragen de parlementsleden van de meerderheid aan de Vlaamse regering om het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit integraal en zo snel mogelijk uit te voeren.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de districtsbesturen van Deurne en Merksem kondigden gisteren aan dat ze geboorde tunnels willen op een deel van het R11-traject. Dat elf kilometer lange traject loopt van de Autolei in Wommelgem over de as Krijgsbaan-Vredebaan in Mortsel tot de op- en afrit van de E19 in Wilrijk. Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de besturen als gezamenlijk front een brief gestuurd naar provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BURGEMEESTERS EN DISTRICTSVOORZITTERS VRAGEN GOUVERNEUR:
«Dossiers R11bis en A102 samenvoegen»

De burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem en Schoten en de districtsraadsvoorzitters van Deurne en Merksem nemen een gezamelijk standpunt in het complexe Antwerpse mobiliteitsdossier. Ze schreven hun visie neer in een brief naar de gouverneur en de Vlaamse regering. «De dossiers van de R11bis en de A102 voegen we best samen», klinkt het.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

WOMMELGEM/SCHOTEN/WIJNEGEM/DEURNE/MERKSEM - De besturen uit de oostelijke stadsrand vragen een uitgebreidere infrastructuur. Die uitbreiding moet zoveel mogelijk via tunnels gebeuren, klinkt het.

De burgemeesters Harrie Hendrickx (Schoten), Leo Carpentier (Wijnegem), Walter Van Der Plaetsen (Wommelgem) en de districtsvoorzitters Frank Geudens (Deurne) en Gilbert Verstraelen (Merksem) zetten gisteren alle vijf hun handtekening onder een brief die zowel gericht is aan provinciegouverneur Cathy Berx als aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De ondertunneling van de R11-Krijgsbaan moet samen met de aanleg van de A102 gerealiseerd worden. De A102 is de nieuwe verbindingsweg tussen het noorden van Antwerpen en het rondpunt in Wommelgem. Het is één van de eisen die de burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem, Schoten en de districtsvoorzitters van Merksem en Deurne formuleren. Ze hebben hun eisen gebundeld en opgestuurd naar provinciegouverneur Berx en naar de Vlaamse regering.
 

Pages