A102

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Met die vijfde rijstrook komen ze wel erg dicht bij de huizen', reageert Walter Van Der Plaetsen (Open VLD), burgemeester van Wommelgem. 'Onze eerste bezorgdheid is al langer de geluidshinder van het verkeer en het fijn stof. Ik zie niet meteen in hoe dit plan dat probleem zal oplossen. En ik blijf er bij dat ze dat wel eerst moeten doen. Desnoods duwen ze het verkeer maar onder de grond. In grootsteden als Barcelona, Parijs en Amsterdam lukt dat toch ook. Dan moet dat hier ook kunnen.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een studie van Transport & Mobility blijkt het Meccano+ tracé overtuigend superieur. De Antwerpse provincie gouverneur Cathy Berx (CD&V) werkt aan een streefbeeldstudie voor de ondertunneling van de R11bis en A102.  Beiden zijn een deel van het Meccano+ en het BAM tracé. De Vlaamse regering keurt tegen het advies van de Vlacoro een gevangenis goed en zet hiermee de west-tangent van het Meccano+ traject op de helling. stRaten-generaal en Ademloos hielden een persconferentie over de stand van zaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er blijven grote problemen opduiken rond de ondertunneling van de R11, de Krijgsbaan dus. De aanleg van de verbinding met de A102 zou zorgen voor sluipverkeer en daardoor negatieve gevolgen hebben voor de gemeenten rondom. En ook over het kostenplaatje en de haalbaarheid van de vooropgestelde datum is er nog onduidelijkheid. Gisteravond kwamen de verschilelnde betrokken partijen bijeen en werden hun standpunten op tafel gelegd

Persbericht stRaten-generaal
13 juni 2011

‘Pragmatisch realisme van Dirk van Mechelen verdient navolging binnen de Vlaamse regering’


stRaten-generaal steunt de ex-minister in zijn oproep om het over een andere boeg te gooien in het Oosterweeldossier en roept de Vlaamse regering op om niet langer verstoppertje te spelen

Dirk van Mechelen over het Oosterweeldossier, 11 juni 2011:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse actiecomité Ademloos reageert verheugd op de uitspraken van Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open VLD) over het Masterplan 2020. Woordvoerder Wim Van Hees liet ons per mail weten vooral blij te zijn met de toon van openheid en dialoog die Van Mechelen aanheft, al stelt hij meteen ook enkele wijzigingen voor aan de voorstellen van de voormalig Vlaams minister.
 
Dirk Van Mechelen had zaterdag opgeroepen om het hele Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit af te voeren, en te starten met kleine ingrepen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als om de mobiliteit om Antwerpen te verbeteren in eerste instantie enkel de oostelijke verbindingswegen worden aangelegd, heeft dat al een zeer groot effect. Met de aanleg van de A102 en de ondertunneling van de R11 bereik je met amper een derde van de vooropgestelde investering voor de Oosterweelverbinding al de helft van het effect op de verkeersstroom, en dus een betere doorstroming rondom Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als om de mobiliteit om Antwerpen te verbeteren in eerste instantie enkel de oostelijke verbindingswegen worden aangelegd, heeft dat al een zeer groot effect. Dat wijst een nieuwe studie van Transport & Mobility Leuven (TML) uit.

Met de aanleg van de A102 en de ondertunneling van de R11 bereik je met amper een derde van de vooropgestelde investering voor de Oosterweelverbinding al de helft van het effect op de verkeersstroom, en dus een betere doorstroming rondom Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Woensdag kreeg het Vlaams parlement de eerste Voortgangsrapportage nieuwe stijl na de goedkeuring door de Vlaamse regeirng van het Masterplan 2020 in september 2010. Het Rekenhof kon alleen maar vaststellen dat de informatie op belangrijke onderdelen nu nog onvolledig was.
Er is nog steeds geen uitsluitsel over de concessie voor de Oosterweelverbinding door de Liefkenshoektunnel en over een zeer belangrijke zaak als contractopschorting met Noriant. Over deze essentiële zaken wordt het parlement niet geïnformeerd. Ook dat wordt door Het Rekenhof bevestigd.

Pages