A102

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zeven maanden na de tunnelbeslissing is het Oosterweeldossier amper opgeschoten. De oppositie hekelt het gebrek aan transparantie en volledigheid. Het Rekenhof wil weldra een volledig kostenplaatje zien.

Voor het eerst nadat de Vlaamse regering in september had besloten om de Lange Wapper te vervangen door een tunnelcomplex kwam de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gisteren samen voor een stand van zaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoever zouden we staan met de Oosterweelverbinding?


Ze is stof tot heel veel discussie geweest maar sinds de val van de brug een half jaar geleden is het oorverdovend stil, verdacht stil vinden sommigen, om over de Leien in Antwerpen nog maar te zwijgen.

 

“Op de goede weg?!” Die vraag stelden we ons, onder meer in het Oosterweel-Masterplan 2020. Mieke VOGELS (groen!), Jan PENRIS (vb), Steve D’HULSTER (sp.a) en Ludwig CALUWE (cd&v) debatteren. Lex MOOLENAAR (GvA) geeft commentaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL - Volgens Straten-Generaal wil de Vlaamse regering Oosterweel voorlopig alleen maar over de verkiezingen van 2012 tillen.

De Vlaamse regering staat op het punt om twee kostbare jaren te verspelen in het Oosterweeldossier. Dat meent althans de actiegroep Straten-Generaal. Na de beslissing in oktober om de Antwerpse Ring te sluiten met vier tunnels in plaats van een viaduct, is een nieuw milieueffectenrapport (MER) nodig. Maar volgens Straten-Generaal wil de regering maar een beperkt Plan-MER (op planniveau) laten maken.

Pages