aanvullingen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

U kon gedurende dertig dagen het dossier inkijken en opmerkingen geven. Het kennisgevingsdossier met bijhorende kaartenbundel  lag ter inzage van 16 november 2011 tot en met 16 december 2011.

Tot dan kon iedereen zijn opmerkingen en aanvullingen insturen naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.