aanzuigeffect

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zondag vond een succesvolle picknick plaats op de Anspachlaan aan de Beurs in hartje Brussel. Volgens de deelnemers moet Brussel werk maken van een mobiliteitsplan dat zorgt voor minder auto’s en meer openbaar vervoer en fietsers in de stad.

Diezelfde avond werd in de tv-journaals gewaarschuwd voor verkeerschaos in Brussel, omdat door wegwerkzaamheden de Wettunnel en de Jubelparktunnel enkele maanden afgesloten worden voor het verkeer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het Vlaams parlement werden de cijfers van de files in 2010 besproken. Uit deze cijfers blijkt dat de files in 2010 opnieuw toenamen, terwijl deze in 2008 en 2009 stagneerde en zelfs licht afnamen. Dat had vooral te maken met de economische crisis. De sterkste groeier is de regio Antwerpen, waar de files die van de regio Brussel nu overtreffen. Opvallend is dat er rond Antwerpen in 2009 een sterke afname was van het vrachtverkeer, maar dat de vrijgekomen ruimte bijna onmiddellijk werd ingenomen door bijkomend personenverkeer.