afstand

Na een lange weg is de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit, de zogenaamde NEC- richtlijn, een feit. Dit instrument regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende en vluchtige organische stoffen. Het Europees Milieu Agentschap berekende dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Het wetenschappelijk bewijs van de negatieve gezondheidsimpact van luchtkwaliteit op (ongeboren) kinderen blijft zich maar opstapelen.

We kunnen gebeurtenissen zien voor we ze horen – zoals bliksem – maar nu blijkt dat we ook afstand kunnen ‘horen’.

Het is een bekend trucje: door de seconden tussen een bliksemschicht en de opvolgende donder te tellen, wordt de daadwerkelijke afstand tot de flits bekend. Een verschil van drie seconden betekent dat de flits op een afstand van één kilometer plaatsvond. Dit komt omdat geluid per seconde 340 meter aflegt, terwijl licht vrijwel direct reist.

Tags: 

Zonder sjoemeldiesel was uitstootlimiet wél gehaald'

Milieudefensie berekent effect op levensduur

Manipulatie met de uitstoot van dieselauto's heeft ertoe geleid dat Nederland niet voldoet aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. Als diesels de geldende uitstootnormen niet zouden overschrijden, dan was de limiet voor schadelijke stikstofdioxide in de lucht nu bijna overal gehaald.

Dat heeft de actiegroep Milieudefensie berekend op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De concentratie aan fijn stof varieert sterk in Antwerpen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het AIRbezenproject, waarbij met de hulp van aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in de stad wordt gemeten.

 

Van de 1.068 aardbeiplantjes die de Universiteit Antwerpen twee maanden geleden uitdeelde, hebben 720 het overleefd. Een aantal plantjes werd van de vensterbank gestolen of is door het goede weer gestorven’, legt onderzoeksleider en bioloog Roeland Samson uit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Gazet van Antwerpen wordt uitgelegd dat alle sportclubs in Rivierenhof verhuizen, waarvan 4 naar de Oostkant, ongeveer even ver van de E 313, nog altijd veel te dichtbij om goed te zijn voor de gezondheid, maar 3 ook naar de Westkant echt in deoksel van E313 en de Ring.
Even dichtbij gelijk de Tuinwijk.
Dit is natuurlijk een crimineel plan op basis van wat vandaag bekend is.