alternatieven

 

Volgens Veva Daniels, woordvoerder van Agentschap Wegen & Verkeer, zullen we op een andere manier met de wagen moeten leren omgaan. 'Als we de files echt willen oplossen moeten we gezamenlijk op zoek naar alternatieven voor het autogebruik.'

 

November 2018 kunnen we omdopen tot dé filemaand van 2018. Dag na dag werden de radiobulletins overspoeld met meldingen van files. Je hebt enerzijds de structurele (dagelijkse) files, maar bij een klein incident of regenweer kleurden de filekaarten al snel ook elders (donker)rood.

 

Het dichtslibben van de wegen is een kwalijke zaak. Het is slecht voor de gezondheid (verkeersongevallen, fijn stof, stress) en het is slecht voor de economie: filedruk is een van de belangrijkste argumenten voor investeerders om dit land over te slaan.

Goed dus dat de overheid dat probleem ernstig neemt en met een oplossing durft te komen die de wonderlijke vermenigvuldiging van salaris- en bedrijfswagens wat probeert in te dijken.

...


Als de coalitiepartijen de hand toch eens richting eigen boezem bewegen, hebben ze het over uitleg en communicatie - en hun gebrek daaraan, niet over inhoud of voortschrijdend inzicht. Ze verschansen zich in hun eigen gelijk onder het vertrouwde motto there is no alternative.


Maar dan is over principes geen discussie meer mogelijk. Het houdt ook in dat de coalitie zich verschuilt achter een vermeende objectieve noodzakelijkheid en het bijgevolg vertikt om verantwoordelijkheid op te nemen voor haar nochtans perfect legitieme politieke keuzen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag neemt de Vlaamse regering haar wellicht laatste beslissing over Oosterweel: de goedkeuring van het ontwerp voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het vervolg van de marathon is werk voor de volgende regeringen.

We hopen dat we in de volgende legislaturen wat minder in het ijle moeten zwemmen. Want dat was de voorbije jaren toch wel heel frustrerend: wie de moeite wilde doen om het dossier echt te doorgronden, kon vaak niet doordringen tot de kern omdat de informatie niet openbaar werd gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) bezwijkt onder de parlementaire druk in het Oosterweeldossier. Plots belooft ze volledige openheid over de kostprijs van de tracés. Crevits komt ook aanzetten met een studie die aantoont dat de keuze voor Oosterweel correct is verlopen.

"Dat is dan schaakmat, mannen." Met een sneer naar de oppositie maakte Bart Martens (sp.a) een einde aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement. Dit aan de vooravond van een belangrijke ministerraad over Oosterweel.

Pages