ANB

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar kocht Vlaanderen 1.459 ha bos en natuur aan, dat bleek uit het antwoord van minister Schauvliege op de vraag die ik daarover stelde. In 2006 was dat met 2.350 ha nog ruim 60 procent meer.

In 2010 werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in totaal 882 ha natuur- en bosgebied verworven. Samengevat ging het over 245 ha bosgebied, 46 ha terrein voor bosuitbreiding, 589 ha natuurgebied en 1 ha andere gebieden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er is vorig jaar minder bos- en natuurgebied aangekocht. Sinds 2008 neemt de aankoopsubsidie dan ook steeds af.

In 2010 werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in totaal 882 ha natuur- en bosgebied verworven. Met subsidies van de Vlaamse overheid kochten de milieuverenigingen bovendien nog 577,9 ha aan, wat een totaal oplevert van 1.459,9 ha. Dit is minder dan in 2006 (2.350 ha), 2007 (1.510 ha), 2008 (1.868 ha) en 2009 (1.676 ha). Dat blijkt uit het antwoord van Milieuminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Dirk Peeters (Groen!).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 10 tot 17 oktober loopt de Week van het Bos in Vlaanderen. Deze campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) wil zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met de Vlaamse bossen en natuurgebieden. Maar net voor de start van deze week maakte de Vlaamse regering haar beslissing over de Oosterweelverbinding kenbaar en sprak daarmee ook het doodvonnis over het St-Annabos uit. Het bos gaat daardoor bijna volledig voor de bijl en wordt 20 jaar zo goed als ontoegankelijk voor het publiek.