Antea

afbeelding

De goedkeuring door de Vlaamse regering van het winkelcomplex Uplace steunde grotendeels op een mobiliteitsrapport van het onderzoeksbureau Antea. Dat rapport wordt nu zwaar onderuitgehaald door een doorlichting van drie verkeersexperts.De oppositie reageerde gisteren snoeihard.
Uplace zelf spreekt van een politiek spel.

Tags: 

afbeelding

Laat het ons zo stellen: voor de Antwerpse tak van het onderzoeksbureau Antea loopt het momenteel niet vlotjes. Het bureau verrichtte de belangrijke mobiliteitsstudie voor het betwiste project Uplace. Dat onderzoek blijkt nu op zijn zachtst gezegd met heel losse schroeven in elkaar gedraaid. Mobiliteitsexperts van VUB en Universiteit Gent deden in opdracht van de stad Vilvoorde een doorlichting van die mobiliteitsstudie.

afbeelding

Als dit het niveau van misleiding wordt waarmee de Vlaamse regering beslissingen over grote projecten wil legitimeren, dan past voortaan alleen wantrouwen. Het was natuurlijk te gek voor woorden, een mobiliteitsstudie die concludeert dat een nieuw megashoppingcentrum geen enkele impact zal hebben op de Brusselse ring.

afbeelding

Drie mobiliteitsexperts van UGent en VUB hebben op vraag van de stad Vilvoorde de verkeersproblematiek onderzocht bij de inplanting van het winkelcomplex Uplace.

En hoewel de verkeersproblemen volgens de Vlaamse regering - die zich daarvoor baseerde op een studie van Antea - "nogal zouden meevallen", blijkt nu uit een "second opinion" van UGent en VUB dat Antea de verkeersproblemen grof heeft onderschat.

Dirk Lauwers van de UGent heeft aan die second opinion meegewerkt.

Tags: 

afbeelding

Studie heeft een buitengewoon zwakke basis’ 

Vooraf 

De Vlaamse regering keurde in 2011 een ruimtelijk plan goed voor de Vlaamse rand rond Brussel, waarin Uplace was opgenomen. Maar de Raad van State vernietigde het onderdeel Uplace in 2014 omdat hij onvoldoende garanties zag voor het openbaar vervoer.

In februari van dit jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw plan goed, waarin Uplace werd behouden, maar het toegestane aantal winkels en kantoren buiten Uplace werd verminderd.

afbeelding

Verkeersexperts hebben de argumenten onderuitgehaald waarop de Vlaamse regering een oplossing voor Uplace baseerde. "Dit is een buitengewoon zwakke basis voor de inschatting van de mobiliteitsproblemen", zo luidt de conclusie in De Standaard en Het Nieuwsblad. Eerder lag diezelfde studie al onder vuur wegens mogelijke belangenvermenging van het adviesbureau Antea Group.

Tags: 

Pages