Antwerpen aan 't woord

Voor de opmaak van het Groenplan bracht de stad Antwerpen alle groenzones in kaart en verzamelde ze in veertien landschappen. Het Groenplan bepaalt waar en welk groen nodig is om Antwerpen uit te bouwen tot een gezonde stad van morgen. Uw mening over die plannen is belangrijk. Wandel op 25 augustus mee door Laagland en laat de stad weten wat u van de plannen vindt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Participatietrajecten lijken meer en meer van bovenaf georganiseerd. Daardoor komt het middenveld, al dan niet met instemming, in een uitvoerende rol terecht, waardoor hun autonomie verwartert. Tiens Tiens roept op om dit niet zomaar te laten gebeuren en illustreert met voorbeelden uit Gent en Brussel dat het anders kan.

Het woord is nu aan het Gentse middenveld

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wijkenquête 2060: nog met één week verlengd. We komen misschien wel aan 1000 deelnemers #G1000 in Antwerpen-Noord!

 

De laatste jaren werd er hard gewerkt aan een mooier en aangenamer Antwerpen-Noord. Aangezien de wijk nooit af is, wil het wijkoverleg Noord ant-woord graag naar uw mening en dromen luisteren.
We willen u dan ook vragen om deze vragenlijst in te vullen. Wij als inwoners bepalen samen mee de toekomst van onze wijk. Vul de bevraging in voor 20 april, het duurt slechts 5 minuten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In een rapport van de Vlaamse visitatiecommissie voor centrumsteden geven Antwerpenaren hun stad amper 2op10 voor inspraak en participatie.

Volgens voorzitter Jan Vincke van Antwerpen aan 'tWoord is er ruimte voor verbetering, maar kunnen actieve burgers in de stad wel degelijk hun zegje doen. ‘De jongste tijd is er veel positiefs gebeurd', zegt hij. ‘We merken dat de mentaliteit van het stadsbestuur is gewijzigd. Het is veel ontvankelijker voor andere inspraakvormen dan vroeger.'

Pages