Antwerpse haven


De Antwerpse haven kan bogen op intussen al het zesde recordjaar op rij, maar een stijging van de productie en overslag - gerealiseerd door 144.000 mensen - heeft onmiskenbaar ook een impact op de omgeving, zowel qua milieu als mobiliteit. Met haar vijfde tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag besluit de gemeenschap dat haar voetafdruk stabiel is, al zijn er nog veel uitdagingen, onder meer mobiliteit en plasticvervuiling.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en zware metalen in fijn stof in het Antwerpse havengebied. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige normen. Ook bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten.

rapport luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2010

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Inwoners van drie gehuchten rond Doel hebben een actiecomité opgericht. Ze vrezen dat ze net als de bewoners van Doel zelf moeten wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven.

Twee weken geleden bleek uit een vertrouwelijk rapport dat ook de polders rond Doel worden ingekleurd als industriezone. Het gaat om een gebied van 1.600 hectare waar bijna 400 woningen staan. Een groot deel daarvan is al onteigend en staat leeg.