ARGUS

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 29 september tot 1 oktober 2014 ging in de Deense stad Odense het tweejaarlijkse congres Child in the City door. Met een 100-tal sprekers en een 200-tal deelnemers uit 35 landen behandelde deze conferentie een breed gamma aan thema's die verband houden met kindvriendelijke steden; participatie, recht op spel, publieke ruimte, speelweefsel, mobiliteit, impact van de crisis…

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In mei 2011 stelde de bosminister ook een plan van aanpak voor om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd kan worden.