arup/sum

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

OPEN BRIEF

Geachte leden van het Vlaamse Parlement, geachte Ombudsdienst Vlaamse Regering,

Op zondag 18 oktober vindt het referendum over de Oosterweelverbinding plaats. Die dag wordt een hoogdag van de democratie omdat Antwerpenaars dan hun stem pro of contra de Oosterweelverbinding mogen uitbrengen en zo mogen participeren in het politieke proces. Dit referendum werd afgedwongen door burgers voor burgers en biedt de mogelijkheid aan elke Antwerpenaar om zelf, in eer en geweten, een oordeel te vellen over de Lange Wapper en de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

13:37 Ademloos en stRaten-generaal, de twee actiegroepen die gekant zijn tegen het Lange Wapper viaduct, uiten kritiek op de Antwerpse afdelingen van CD&V, N-VA en Open Vld die het alternatieve tracé van Arup/Sum niet willen opnemen in het referendum.

De drie partijen, die voorstander zijn van de Lange Wapper als tracé voor de Oosterweelverbinding, willen dat er alleen een vraag over het tracé van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wordt opgenomen in de volksraadpleging.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kopzorgen voor sp.a-burgemeester Janssens: voor de stemming vanavond staan de meederheidspartijen tegenover elkaar. Het Oosterweel-referendum drijft de Antwerpse meerderheidspartijen uit elkaar. Sp.a en de actiegroepen willen het alternatieve tunneltracé in de vraagstelling opnemen, Open Vld en CD&V/N-VA zien dat niet zitten. Op de Antwerpse gemeenteraad vanavond moet een stemming uitsluitsel brengen. Vlaams Belang kan een wisselmeerderheid leveren, maar dat zou het cordon sanitaire in Antwerpen breken. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag.