arup/sum

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen licht voor een constructief overleg.

Straks gaan de actiegroepen samen zitten, het thema is duidelijk:
"Helpen aan een nieuwe visie rond mobiliteit in en rond Antwerpen".

De thema’s die ik naar voor ga brengen kan je ook op deze blog vinden en kan ineens dienen als korte inhoud:

 

 1. Inspraak geen grootspraak

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

al wat ouder maar best relevant:

http://users.telenet.be/MyIE2/basf%20blad%20treintunnel%20evoniks.pdf

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) bespaart kosten noch moeite om te beweren dat tunnels onder Seveso-bedrijven “not done” zijn.Vandaag krijgt de BAM steun van Total petrochemicals.

Persdienst PVDA

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 483 voor Christus ontdekten de Atheners in het zuidoosten van Attica een rijke zilvermijn. De vraag stelde zich wat er met die onverwachte rijkdom moest gebeuren. In de directe democratie die Athene was, moesten alle burgers daarover beslissen. Het evidente voorstel was om aan iedere burger een grote som uit te keren. Themistocles ging hiermee echter niet akkoord en slaagde er zowaar in om de volksvergadering te overtuigen om het geld niet onderling te verdelen. Het werd geïnvesteerd in de versterking van de haven van Athene en in de bouw van 200 triremen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

(KORTRIJK) - Het referendum over de Lange Wapper, een democratische oefening? De nee-stemmers triomferen terwijl de ja-stemmers er alles aan doen de vreugde van de eersten te bederven. Beiden hanteren een op maat gesneden logica. Waar de meesten het wel over eens blijken te zijn, is de overwinning van de democratie op het gekrakeel dat de politieke scène in het hele BAM-dossier geëtaleerd heeft. En dit is nu juist merkwaardig. De magere opkomst van 35 procent van kiesgerechtigden verleent mijns inziens geen democratisch draagvlak aan deze volksraadpleging.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil een oplossing om te komen tot duurzame mobiliteit rond Antwerpen. Een oversteek van de Schelde dat een maatschappelijk draagvlak heeft, en overleg met het Antwerps stadsbestuur. Daarom gaat minister-president Peeters de DAM oprichten, een interministerieel comité voor Duurzame Antwerpse Mobiliteit.
De Vlaamse regering wil, na het negatief advies van de stad Antwerpen en het afschieten van de Lange Wapper in de volksraadpleging, het mobiliteitsprobleem doortastend aanpakken.

Pages