astma

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Actiegroep Liefkenshoektolvrij maakte volgende TopREnews-reportage over fijn stof. Dat vervuiling ons kapot maakt weten we al langer. Fijn stof eist jaarlijks miljoenen mensenlevens. Longkanker wordt dit jaar aanzien als grootste doodsoorzaak. 1,4 miljoen Europeanen zullen dit jaar sterven aan kanker.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tabaksrook en verkeersvervuiling kunnen in dezelfde mate astma veroorzaken bij kinderen.

 

Dat roken slecht is voor de volksgezondheid, is al lang bekend. Toch blijft het nuttig om dat af en toe onder de aandacht te brengen, zodat zelfs de meest hardleersen onder ons, ook in het beleid, ervan overtuigd raken dat we tabaksrook helemaal uit onze leefomgeving moeten bannen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Baby's en peuters met een infectie aan de luchtwegen krijgen bij ons veel vaker medicatie voorgeschreven dan in de rest van Europa. Ouders gaan heel snel naar de dokter met hun kinderen voor een banale verkoudheid en dokters schrijven dan heel snel medicatie voor, dat zeggen kinder-longartsen. Maar volgens Groen politicus en arts Dirk Avonts staan we nog maar aan de vooravond van het puffertijdperk en lopen kinderen hier sneller infecties op, omdat de luchtkwaliteit bij ons slechter is dan in onze buurlanden.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In vijf jaar tijd 15% meer medicijnen voorgeschreven voor minderjaringen

Onze kinderen slikken meer pillen dan ooit. Het totale medicijnengebruik bij de min-18-jarigen is met liefst 15% gestegen in 5 jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Uitschieters zijn refluxremmers (+52%), pillen tegen psychoses als schizofrenie (+37%) en ADHD-medicatie (+35%). Kinderartsen en -psychologen hebben het over een «hallucinante evolutie» die ogenblikkelijk een halt moet worden toegeroepen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onderzoekers van de University of Massachusetts, uit Californië en Zwitserland hebben de kosten geschat van kinderastma veroorzaakt door luchtvervuiling, die op haar beurt veroorzaakt wordt door het autoverkeer. Ze stellen meteen vast dat de totale kosten van astma heel wat hoger zijn dan wat vroegere schattingen suggereerden, en dat de bewijzen tegen de auto als ernstige vervuiler zich opstapelen. Daarnaast zijn die kosten aanzienlijk hoger in regio’s met meer luchtvervuiling door autoverkeer.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

AMERSFOORT - Astmapatiënten en mensen met COPD, een chronische longaandoening, verlaten steeds vaker onze provincie. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid fijnstof in steden als Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dat het verkeer uitstoot.

Dat stelt het Astmafonds dinsdag. Maar ook de intensieve veehouderij in Brabant is een probleem. Vooral de grote hoeveelheid ammoniak die varkenshouderijen uitstoten, zorgt ervoor dat longpatiënten het benauwd krijgen en kortademig worden.

Pages