astma

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In vijf jaar tijd 15% meer medicijnen voorgeschreven voor minderjaringen

Onze kinderen slikken meer pillen dan ooit. Het totale medicijnengebruik bij de min-18-jarigen is met liefst 15% gestegen in 5 jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Uitschieters zijn refluxremmers (+52%), pillen tegen psychoses als schizofrenie (+37%) en ADHD-medicatie (+35%). Kinderartsen en -psychologen hebben het over een «hallucinante evolutie» die ogenblikkelijk een halt moet worden toegeroepen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onderzoekers van de University of Massachusetts, uit Californië en Zwitserland hebben de kosten geschat van kinderastma veroorzaakt door luchtvervuiling, die op haar beurt veroorzaakt wordt door het autoverkeer. Ze stellen meteen vast dat de totale kosten van astma heel wat hoger zijn dan wat vroegere schattingen suggereerden, en dat de bewijzen tegen de auto als ernstige vervuiler zich opstapelen. Daarnaast zijn die kosten aanzienlijk hoger in regio’s met meer luchtvervuiling door autoverkeer.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

AMERSFOORT - Astmapatiënten en mensen met COPD, een chronische longaandoening, verlaten steeds vaker onze provincie. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid fijnstof in steden als Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dat het verkeer uitstoot.

Dat stelt het Astmafonds dinsdag. Maar ook de intensieve veehouderij in Brabant is een probleem. Vooral de grote hoeveelheid ammoniak die varkenshouderijen uitstoten, zorgt ervoor dat longpatiënten het benauwd krijgen en kortademig worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De snelheidsverhoging op snelwegen rond Amsterdam en op de Ring A10-West zal leiden tot de dood van enige tientallen tot misschien wel honderd Amsterdammers per jaar.

Dat zegt Lucas Reijnders, oud-hoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil de maximumsnelheid op veel snelwegen optrekken naar 130 kilometer. Bovendien wil ze de 80 kilometerzone op de ring A-10 West optrekken naar 100 kilometer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Zwijndrecht halen de hoeveel heden fijn stof huizenhoge pieken en dat merken de huisartsen. Het aantal aandoeningen van de luchtwegen ligt er heel hoog.

Ilse Verstraete is al 25 jaar actief als huisarts. In 1990 vestigde ze haar praktijk in Zwijndrecht. “Ik heb het in de loop der jaren zien verergeren”, vertelt ze. “De laatste jaren heb ik ontzettend veel patiënten met aandoeningen van de luchtwegen. En ik niet alleen, ik hoor het bij al mijn collega’s uit de gemeente.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Brusselse luchtkwaliteit scoort barslecht in een vergelijkend Europees onderzoek. Mocht Brussel de normen van de WGO voor fijn stof respecteren, dan zouden de inwoners gemiddeld zeven maanden langer leven. .

De studie werd uitgevoerd door Aphekom, een netwerk van leefmilieu- en gezondheidsorganisaties waar onder meer ook Leefmilieu Brussel lid van is. De studie overspant de periode 2008-2011, maar voor fijn stof baseren de onderzoekers zich op meetresultaten van 2004-2006.

Pages