auto

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Soms vraag ik mij af in wiens belangen het Antwerpse stadsbestuur het meest geïnteresseerd is. De recente beslissingen en uitspraken rond het creëren van parkeergarages in het midden van de stad (lees: aanzuigeffect op auto's), het geleidelijk verlaten van het STOP-principe (lees: auto heeft voorrang), het halsstarrig vast houden aan het beslist beleid (lees BAM-tracé) doen me eerder geloven dat het gaat om de autobelangen van de burgers in de randgemeenten. De Antwerpenaren kunnen dan bij de burendag vanuit hun stoel nog eens lekker auto's tellen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen plant parking meer in stadscentrum

Schepen van Stadsontwikkeling Van de Velde (N-VA) ijvert voor parking tussen Steen en Loodswezen

Het Antwerpse stadsbestuur gaat morrelen aan de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaaien. Zo moet een geplande parkeergarage dichter bij de Grote Markt komen te liggen. 'Paniekvoetbal', reageert de Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf 15 oktober gingen 70 personen de uitdaging aan om hun autogebruik te verminderen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Slimweg zorgden voor begeleiding op maat tijdens deze “Expeditie Duurzame Mobiliteit”. De voorlopige resultaten zijn verbluffend: gemiddeld 55% minder verplaatsingen met de auto. Ook Goedele Liekens en Lieven Verstraete namen deel aan het project en verminderden hun autogebruik met respectievelijk 50% en 71%.

Pages