autogebruik

Hoe de school de stad kan veranderen

 

Een zesde van de scholen heeft een matige tot slechte luchtkwaliteit. De groeiende ver­ontwaardiging leidt tot actie. ‘We willen op grotere schaal denken dan die ene straat.’

 

Tags: 

Vruchteloos op zoek naar een frisse neus

Jaarlijks overlijden 12.500 Belgen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dit cijfer, een wetenschappelijke inschatting van het Europees Milieuagentschap, spreekt tot de verbeelding. België, en meer bepaald Vlaanderen, is nu eenmaal sterk verstedelijkt. De vervuiling leidt tot ademhalingsproblemen, cardiovasculaire aandoeningen en kankers. De verouderende bevolking vertoont een hogere kwetsbaarheid.

Tags: 

Amper derde van boodschappen wordt niet met auto gedaan

Amper een derde van alle boodschappen wordt gedaan met duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Mobiliteit aan de UHasselt. Zelfs verplaatsingen van minder dan een kilometer gebeuren met de wagen. Het Vlaams Instituut van de Mobiliteit start daarom een project dat het duurzame karakter van het winkelverkeer moet bevorderen.

Tags: 

'Auto lijkt over piek heen: niet langer heilige koe in de ontwikkelde wereld?'

afbeelding

Van directiekamers tot showrooms groeit het vertrouwen in het herstel van de auto-industrie. Cijfers over de langere termijn wijzen er echter op dat de automarkt in de ontwikkelde wereld, cyclische oplevingen daar gelaten, een structurele neergang doormaakt, zegt Global Sector Specialist Katherine Davidson van vermogensbeheerder Schroders.

Tags: 

Autogebruik voor het eerst sinds 2005 gedaald

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2012 is het aantal door personenwagens afgelegde kilometers met 0,5 procent gedaald tegenover 2011. Het gaat om de eerste daling sinds 2005. Een personenwagen legde in 2012 gemiddeld 15.311 kilometer af. Dat blijkt uit een studie van de federale overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer.
 

Tags: 

België laat betere cijfers voor fijn stof optekenen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar werden op het gebied van fijn stof in België betere resultaten opgetekend dan het jaar voordien, maar er werden nog altijd overschrijdingen van de Europese normen geregistreerd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Dat heeft Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) gezegd. Onder meer werden het voorbije jaar in zestien meetstations overschrijdingen opgetekend.

Tags: 

Automobilisten kosten elke Belg 950 euro per jaar

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Automobilisten zijn geen melkkoe van de overheid. Integendeel, ze worden zwaar gesubsidieerd door hun medeburgers. Autobestuurders kosten een gemiddelde inwoner van de EU 750 euro per jaar. In België is dat zelfs 950 euro per jaar. Dat blijkt uit een internationale studie van de Technische Universiteit van Dresden.

Tags: 

'Expeditie Duurzame Mobiliteit' halveert autogebruik

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

95 % van de autogebruikers zegt de auto minder te zullen gebruiken

Vanaf 15 oktober gingen 70 personen de uitdaging aan om hun autogebruik te verminderen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Slimweg zorgden voor begeleiding op maat tijdens deze “Expeditie Duurzame Mobiliteit”. De voorlopige resultaten zijn verbluffend: gemiddeld 55% minder verplaatsingen met de auto. Ook Goedele Liekens en Lieven Verstraete namen deel aan het project en verminderden hun autogebruik met respectievelijk 50% en 71%.

Tags: