autogebruik

Jaarlijks overlijden 12.500 Belgen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dit cijfer, een wetenschappelijke inschatting van het Europees Milieuagentschap, spreekt tot de verbeelding. België, en meer bepaald Vlaanderen, is nu eenmaal sterk verstedelijkt. De vervuiling leidt tot ademhalingsproblemen, cardiovasculaire aandoeningen en kankers. De verouderende bevolking vertoont een hogere kwetsbaarheid.

Amper een derde van alle boodschappen wordt gedaan met duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Mobiliteit aan de UHasselt. Zelfs verplaatsingen van minder dan een kilometer gebeuren met de wagen. Het Vlaams Instituut van de Mobiliteit start daarom een project dat het duurzame karakter van het winkelverkeer moet bevorderen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar werden op het gebied van fijn stof in België betere resultaten opgetekend dan het jaar voordien, maar er werden nog altijd overschrijdingen van de Europese normen geregistreerd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Dat heeft Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) gezegd. Onder meer werden het voorbije jaar in zestien meetstations overschrijdingen opgetekend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

95 % van de autogebruikers zegt de auto minder te zullen gebruiken

Vanaf 15 oktober gingen 70 personen de uitdaging aan om hun autogebruik te verminderen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Slimweg zorgden voor begeleiding op maat tijdens deze “Expeditie Duurzame Mobiliteit”. De voorlopige resultaten zijn verbluffend: gemiddeld 55% minder verplaatsingen met de auto. Ook Goedele Liekens en Lieven Verstraete namen deel aan het project en verminderden hun autogebruik met respectievelijk 50% en 71%.