baby's

Wereldwijd is al vaker onderzoek gedaan naar het effect van luchtvervuiling op de ontwikkeling en het geboortegewicht van eenlingen. De impact van vervuiling is aantoonbaar negatief. Maar voor tweelingen werd het verband nog niet onderzocht. ‘Nochtans is dit zeker relevant, want tweelingen lopen sowieso al meer kans op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht’, zegt Esmée Bijnens (UHasselt/Universiteit Maastricht), die voor haar doctoraatsonderzoek de gegevens van 4.760 tweelingen, geboren tussen 2002 en 2013, uit het Oost-Vlaams meerlingenregister gebruikte.

afbeelding

Blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap vermindert mogelijk de intelligentie van de baby en verhoogt het risico op ADHD.
 
Amerikaanse onderzoekers volgden zeshonderd kinderen uit New York jarenlang op. Tijdens hun zwangerschap droegen de moeders 48 uur lang een rugzakje met een toestel dat de hoeveelheid PAK’s mat die ze inademden. PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn stoffen die onder meer in uitlaatgassen van auto’s en in sigarettenrook zitten. Ze kunnen via de placenta de ongeboren baby, en zijn hersenen, bereiken.