BAM tracé

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hier de Ringland Wave speech die om technische redenen er niet helemaal uit is gekomen zoals het moest.

Beste mensen,

Effen met u terug naar 4 september 2009. Kris Peeters verklaart op Terzake: als de Antwerpenaar nee stemt bij de volksraadpleging stemt hij nee tegen het BAM-tracé. Later koppelt hij daar het woord respect aan. En niets door de strot duwen, weet u nog? De opkomst van 36% was voor een complexe agglomeratie torenhoog en de uitslag spectaculair duidelijk: 60% tegen het BAM-tracé. De SP.A heeft ons in deze campagne trouwens gesteund.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Sinds 1995 volgt Natuurpunt WAL de plannen voor een nieuwe verbinding tussen linker- en rechteroever op de voet. De eerste plannen tekenden een verbinding tussen de E17, dwars door het natuurgebied Blokkersdijk, en Oosterweel. Onder druk van Europa, Natuurpunt WAL, e.a. verlegde de BAM (bouwheer) het tracé naar het St-Annabos... Een even grote ramp want daardoor kwamen alle natuurgebieden en de inwoners van Linkeroever in de wurggreep van het verkeer.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos wil Mevr. Nabilla Ait Daoud, de nieuwe Antwerpse Schepen van Milieu (N-VA)  helpen. Immers Minister van milieu Joke Schauvliege vroeg om voorstellen voor het aankopen van bos via het Vlaams Bossencompensatiefonds. Ademloos vindt dat als je een bos niet kapt je het niet moet herplanten. Ruim 5.000 mensen onderschreven de petitie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Schipdonkkanaal is voor het natuurgebied tussen Brugge en Gent dezelfde horrorstory als de natuurvernietiging die Antwerpen en "de Waaskant"  bedreigt met het vasthouden van regering én het college van Antwerpen aan het BAM tracé.

Johan Vandewalle, beleidscoördinator van Natuurpunt Antwerpen Noord, berekende dat de maatschappelijke kosten van de vernietigingen op de "Waaskant" en Noordkasteel op 25 jaar 333 miljoen bedragen.