bam

Maandag presenteert de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring zijn ambitienota. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) vraagt zich af waar het geld voor dat project vandaan zal komen.

Al meer dan tien jaar gonst het in de Antwerpse straten van enthousiasme voor de overkapping van de Ring. We stoppen die lawaaierige en vervuilende slinger, die onze woonwijken doormidden snijdt, onder de grond. Zo winnen we drie keer: meer ruimte voor park, minder lawaai en vuiligheid, en als we het verkeer goed organiseren, ook minder files.

Persbericht stRaten-generaal, Ademloos en Ringland

11 oktober 2016

 

Antwerpse actiegroepen zetten juridische stappen tegen geplande sloop waardevolle SAMGA-silo’s op grens tussen Antwerpse stad en haven

Ze bepleiten dat het behouden van de silo’s als doelstelling wordt meegenomen in de geplande overkapppingswedstrijd van de intendant

 

Het Sint-Annabos ligt er verwaarloosd bij. Dat zegt de actiegroep 'Ban de bijl'. Het bos was jarenlang bedreigd, het moest gekapt worden voor de Oosterweelverbinding. Eind september raakte bekend dat het bos toch grotendeels behouden kan blijven.

Een goede zaak, vinden de actiegroepen, maar het bos is nu wel jarenlang niet onderhouden.

De proefboringen voor Oosterweel kondigen het verdwijnen van het Noordkasteel aan. Foto: Chris Van Buggenhout

Het Sint-Annabos op Linkeroever wordt grotendeels gespaard van een nietsontziende kap. Dat weten we sinds enkele dagen. De werken voor de Oosterweelverbinding kunnen blijkbaar uitgevoerd worden zonder dat daarbij een volledig bos moet verdwijnen. Alsof ze daar bij de BAM niet eerder op hadden kunnen komen.
 

Maar het is goed nieuws, dus gaan we daar verder niet te veel woorden meer aan vuil maken. Nu het Noordkasteel nog. Want wat op de linkeroever van de Schelde kan, zal op de rechteroever ook wel mogelijk zijn zeker?
 

Onze volksgezondheid leeft vaak op gespannen voet met commerciële, industriële, sociale of politieke belangen van mensen of sectoren die gezondheid niet als prioriteit zien. Uit eigenbelang wordt zware druk uitgeoefend om beleid en wetenschap ongepast te beïnvloeden, dankbaar gebruik makend van de populariteit van de massamedia.

Voorbeelden van zo'n ongeoorloofd handelen zijn intussen goed gedocumenteerd. Denk aan de strijd met de tabaksindustrie of de asbestindustrie. En deze week nog waren er de onthullingen over de suikerindustrie, die decennialang mensen omkocht.

Pages