bam

Aannemers verplichten om op grote bouwwerven ook jongeren en werkzoekenden er een opleiding te laten volgen. Dat is hetgene wat de BAM nu doet aan de Ijzerlaan, en dat wil de stad Antwerpen ook gaan uitwerken voor nieuwe grote bouwprojecten. Via Talentenwerf krijgen 450 jongeren en werklozen een opleidingsplaats bij de heraanleg van de IJzerlaan.

De partij Groen gaat het Antwerps Integriteitsbureau vragen of Koen Kennis (N-VA) de functies van mobiliteitsschepen van de stad én die van bestuurslid bij de BAM wel mag combineren.

"Kennis is bij de BAM door de Vlaamse regering benoemd. Maar tegelijkertijd zetelt hij in een stadsbestuur dat in het kader van een BAM-aanvraag adviezen moet geven aan Stedenbouw en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Geen enkele keer volgde een negatief advies.

Groen opent de frontale aanval op Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en vraagt de volledige opdoeking ervan

BAM is een dure constructiefout die uiteindelijk meer dan een half miljard euro zal kosten en voor niets meer nodig is." Dat zegt Wouter Van Besien (Groen). Zijn partij wil BAM bij decreet opdoeken.

In 2022, wanneer de laatste strook asfalt van de Oosterweelverbinding gelegd zou moeten zijn, zal de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) uiteindelijk 565 miljoen euro aan belastinggeld hebben gekost, zo berekende Wouter Van Besien.

Tags: 

Pages