bam

In het Vlaams Parlement toonde N-VA-ster Annick De Ridder zich bezorgd om de communicatie van de BAM. Ze vindt dat het ambitieuze overkappingsverhaal beter moet worden gecommuniceerd. Aansluitend vroeg Wouter Van Besien zich af hoeveel ruimte de overkappingsintendant krijgt. Bevoegd minister Weyts benadrukte daarop dat ook op het Oosterweeltracé gestreefd wordt naar een volledige overkapping.

Zou u een goed antwoord kunnen bieden op de vraag: hoe ver staat dat nu met het sluiten van die Ring? Ja? Gefeliciteerd!

We vrezen namelijk dat enkel wie van zeer dichtbij het dossier volgt, nog wijs geraakt uit het kluwen van MER’s, GRUP’s en andere onsympathieke afkortingen. Dat hebben we te danken aan een dossier dat nu al langer meegaat dan veel jonge mensen zich kunnen herinneren. 

hebt u nog suggesties vraagt BAM

BAM vraagt: "Hebt u nog suggesties?" 

Deze ongelukkige vraag kondigt een inspraakmoment en info-sessies aan, georganiseerd door BAM en Antea, uit naam van onze regering. 

Met een folder die erin slaagt geen enkele van de talloze suggesties van de laatste 10 jaar te vermelden.

Onze suggesties

Noot van de redactie: wij bieden u het eerste interview van Gazet van Antwerpen met David Van Herreweghe aan, de nieuwe patroon van de BAM. Hij is financieel en fiscaal deskundige. Al lange jaren ondervoorzitter van de BAM. Daarvoor kabinetschef van oud minister Dirk Van Mechelen. Hij pleit ervoor dat de ratio haar intrede zou doen. Dat komt ons vrij goed uit.

Met de huidige discussie over de overkapping van de Antwerpse Ring is het mobiliteitsdossier brandend actueel. In feite is het stof rond de Antwerpse mobiliteit nooit echt gaan liggen sinds actiegroepen en burgers zich begonnen te verzetten tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een nieuwe Scheldekruising aan te leggen op het BAM-tracé. Bent u intussen het spoor al even bijster over deze problematiek? In enkele puntjes proberen wij u terug mee te krijgen met de huidige ontwikkelingen.

Pages