Bart De Wever

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het wordt de Meccano heeft Kris Peeters gezegd... allez, dat zouden we toch uit zijn tweet moeten kunnen afleiden.

of wordt het:

"gezondheid boven alles", terwijl CD&V voluit wil gaan voor het BAM-tracé en daarbij de gezondheid van minstens 70.000 inwoners wil offeren?

Zullen ze vrijdag pogen een door de bevolking massaal afgewezen voorstel alsnog door te drukken, en zodoende de gezondheid van duizenden bewoners voor de volgende decennia ondermijnen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hopelijk hebben de gebeurtenissen van de afgelopen week bij Bart De Wever zelf en van de afgelopen maanden bij zijn echtgenote hem doen inzien hoe belangrijk gezondheid is. Hopelijk gaat hij hierdoor wanneer straks moet beslist worden over een goede oplossing voor de mobiliteitsknoop in en rond deze stad, echt rekening houden met de leefomstandigheden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het gaat niet zo goed met Antwerpen. Dat zegt burgemeester Bart De Wever in een interview met Trends. De stadskas zit in de problemen en de witte stadsvlucht verzwakt het sociaal weefsel.

De stad Antwerpen staat voor een enorme sanering, zegt De Wever. “Elke euro moet bekeken worden. De stad zit met een pensioenprobleem dat hand over hand toeneemt. Zonder een oplossing zakt ons investeringsbudget onder nul. Een stad die niet investeert, sterft.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Patrick Janssens is terug. De meester-strateeg die zondag nog huilde van ontgoocheling, zette gisteren toekomstig burgemeester Bart De Wever voor het blok. "We stappen niet in een coalitie zònder Groen. Daarvoor steun ik op de verkiezingsuitslag. Binnen de ring van Antwerpen is er progressief gestemd, buiten de ring conservatief." Bart De Wever zwijgt voorlopig in alle talen.

Pages