Bart Somers

Op dit moment is de regering bezig met de aanstelling van een intendant die de overkapping van de ring moet bestuderen. Bart Somers (Open VLD) wil dat die ruimte krijgt om ook andere tracés dan Oosterweel te bekijken, en dat er rekening moet gehouden worden met een draagvlak bij de bevolking.

De intendant moet dus alles kunnen onderzoeken, niet alleen Oosterweel, ook Ringland.

afbeelding

Bart Somers, de leider van de liberalen in het Vlaams Parlement, kon zich de voorbije week eens goed uitleven in het halfrond. De Open Vld'er, die ook burgemeester is in Mechelen, wilde een paar jaar geleden nog zelf in zee gaan met Uplace, maar zijn lokale mandaat bracht hem tot nieuwe inzichten. Somers moet op een elegante manier een uitweg zoeken voor de engagementen die zijn partij is aangegaan. "Ik ga ervan uit dat de plannen worden bijgestuurd indien nodig. Anders lach je met de mensen."
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Burgemeester van Mechelen en Vlaams parlementslid Bart Somers kant zich andermaal tegen de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering. Na de Europese afkeuring van de financiering van het project vindt hij dat de hele Oosterweel weer op de helling staat. De partij van Somers, Open VLD, zegt loyaal uit te zullen voeren wat er in de Vlaamse regering met CD&V en N-VA is afgesproken.

ATV - 27-09-2014

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open Vld is en blijft tegen Oosterweel. De partij heeft in juni weliswaar haar handtekening gezet onder het Vlaams regeerakkoord mét Oosterweel, maar de afkeuring door Europa van de publiek-private financiering van het project heeft alle tellers weer op nul gezet. Dat zegt Bart Somers. En uit de manier waarop hij het zegt, blijkt dat hij wel degelijk een partijstandpunt vertolkt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bart Somers bekrachtigt standpunt van voor verkiezingen

“De afkeuring van de financiering van Oosterweel door Europa heeft alle tellers weer op nul gezet. Daarom blijven wij bij ons standpunt van voor de verkiezingen.” Dat zegt Bart Somers (Open Vld).

Vlaams Parlementslid en Mechels burgemeester Bart Somers doet zijn opmerkelijke uitspraak in een interview in deze krant. Bij de vorming van de Vlaamse regering verklaarde Open Vld zich akkoord met Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Oosterweel-dossier. Het hangt als een vloek boven de stad Antwerpen. Ook in de voorbije verkiezingsstrijd was het een hot item. N-VA en CD&V zweren bij het BAM-tracé, Open Vld wil van dat plan niets weten. Of toch? Want plots maakt Open Vld deel uit van de nieuwe Vlaamse regering, terwijl het BAM-tracé onverbloemd ingeschreven staat in het regeerakkoord. De Vlaamse liberalen leggen op enkele maanden tijd een merkwaardig tracé af, waarbij Mechels burgemeester Bart Somers prominent op de voorgrond staat.