BBL

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst”

Deze voormiddag gingen vertegenwoordigers van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters, de formateurs van de nieuwe Vlaamse Regering. Ze vroegen er onder andere voor meer natuur, ook op wandelafstand, maatregelen om het autoverkeer terug te dringen en een grootschalig energierenovatieprogramma voor gebouwen. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brussel, 20 februari 2014 - Vandaag ondernam de Europese Commissie een nieuwe stap tegen België omdat ons land te weinig inspanningen levert om de uitstoot van fijn stof te beperken. We zitten daarmee in de laatste fase vooraleer België opnieuw doorverwezen wordt naar het Europees Hof voor de fijn stof problematiek. Als het zover komt riskeert België hoge boetes, zoals recent ook met de waterzuivering gebeurde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met oog op de verkiezingen van mei 2014 presenteert Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag de prioriteiten van de milieubeweging voor de volgende Vlaamse regering. BBL doet dit aan de hand van 10 testen die de politiek eraan herinneren waar de grote uitdagingen liggen om van Vlaanderen een echt duurzame regio te maken. BBL zal in de komende maanden de milieu-ambities evalueren waarmee de Vlaamse partijen naar de kiezer trekken. In het voorjaar van 2014 krijgt elke politieke partij zijn BBL-milieurapport.

Pages