BBL

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grote investeringen in weginfrastructuur zoals een bredere Brusselse ring of de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan haaks op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

De komende weken worden cruciaal voor het Vlaamse beleid op het vlak van klimaat en infrastructuur. De regering moet beslissingen nemen over het klimaatplan 2013 - 2020 en over extra rijstroken op de Brusselse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering gebruikt niet de juiste recepten om Vlaanderen tot een ecologisch duurzame topregio te maken. Terwijl de knipperlichten op rood staan voor tal van milieu-indicatoren, doet de Vlaamse regering alsof haar neus bloedt. Te vaak krijgen economische overwegingen op korte termijn in Vlaanderen voorrang op milieubekommernissen. Een groene competitieve economie, die milieu- en economische overwegingen verenigt, ligt nog niet in het verschiet voor Vlaanderen.

Pages