BBL

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen is een grote luchtvervuiler, vooral de haven en het drukke verkeer in de stad zijn de boosdoeners. Dat blijkt uit de fijn stof metingen van dit jaar, die liggen tot drie keer hoger dan die van vorig jaar. Vlaanderen riskeert een fikse boete omdat het de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide niet haalt.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bond Beter Leefmilieu gaat een dossier indienen bij de Europese Commissie om aan te tonen dat Vlaanderen te weinig doet om de normen over luchtkwaliteit te halen. Vlaanderen riskeert een Europese boete.

Vlaanderen overschrijdt de normen voor fijn stof en dat is dit jaar veel meer gebeurd dan in vorige jaren. Op 17 plaatsen is in 2011 de Europese norm overschreden, in 2010 waren dat er maar 5.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse Regering is bezig met de opmaak van een nieuwe lange termijn beleidsvisie op  ruimtelijke ontwikkeling, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het BRV wordt de opvolger van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Een Groenboek met de belangrijkste krijtlijnen voor het BRV zou eind 2011 worden voorgesteld. Op basis van het maatschappelijk debat over het groenboek wordt een witboek opgesteld met de lange termijnvisie (2050) over de belangrijke strategische keuzes die Vlaanderen moet maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ons land werd in april al doorverwezen naar het Europees Hof wegens de falende aanpak van fijn stof in de lucht. Die kleine stofdeeltjes, die onder andere in de uitstoot van dieselwagens zitten, kunnen astma, hart- en vaatziekten en longkanker veroorzaken.

Vrijdag besliste de Vlaamse regering de belasting op inverkeerstelling te hervormen, en zo het het Vlaamse wagenpark te 'vergroenen'. Elke nieuwe eigenaar van een wagen moet die taks eenmalig betalen. De belasting zal berekend worden op basis van CO2-uitstoot.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog tot 16 december loopt het openbaar onderzoek voor het nieuwe milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding. Er moet een nieuw MER opgemaakt worden omdat de Vlaamse regering vorig jaar besliste om de Lange Wapper te schrappen en in de plaats daarvan te werken met een tunneloplossing voor het Oosterweeltracé. Daarvan moeten nu de milieueffecten onderzocht worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
BRUSSEL
De belastingsvoordelen voor bedrijfswagens hebben perverse sociale gevolgen. Dat zegt de Bond Beter
Leefmilieu (BBL). 'Een kaderlid betaalt vijf maal minder voor het priv?gebruik van zijn BMW 5 bedrijfswagen
dan zijn secretaresse voor haar particuliere Volkswagen Golf.'

BBL vergeleek de maandelijkse kost voor een werknemer die een populaire bedrijfswagen BMW 5 gebruikt,
met die van een particuliere Volkswagen golf. Daaruit blijkt dat door de steun van de overheid het vijf keer

Pages