BBL

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen is een grote luchtvervuiler, vooral de haven en het drukke verkeer in de stad zijn de boosdoeners. Dat blijkt uit de fijn stof metingen van dit jaar, die liggen tot drie keer hoger dan die van vorig jaar. Vlaanderen riskeert een fikse boete omdat het de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide niet haalt.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bond Beter Leefmilieu gaat een dossier indienen bij de Europese Commissie om aan te tonen dat Vlaanderen te weinig doet om de normen over luchtkwaliteit te halen. Vlaanderen riskeert een Europese boete.

Vlaanderen overschrijdt de normen voor fijn stof en dat is dit jaar veel meer gebeurd dan in vorige jaren. Op 17 plaatsen is in 2011 de Europese norm overschreden, in 2010 waren dat er maar 5.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse Regering is bezig met de opmaak van een nieuwe lange termijn beleidsvisie op  ruimtelijke ontwikkeling, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het BRV wordt de opvolger van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Een Groenboek met de belangrijkste krijtlijnen voor het BRV zou eind 2011 worden voorgesteld. Op basis van het maatschappelijk debat over het groenboek wordt een witboek opgesteld met de lange termijnvisie (2050) over de belangrijke strategische keuzes die Vlaanderen moet maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het St-Annabos is een waardevol bos voor iedereen. Daarom zetten Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt WAL, Ademloos, Gezinsbond, VBV, JNM, GroeNoord, VELT, Trage Wegen hun schouders onder de ‘Dag van de Aarde’ in het St-Annabos Linkeroever. DVV sponsort 5000 eieren die in het bos aan de Scheldedijk verstopt liggen en vanaf 14u45 door kinderen kunnen geraapt worden. Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Einde om 15u30. Je mag er tevens infostands en korte toespraken van vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen en een promostand van Oxfam-Wereldwinkel verwachten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week dinsdag werden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt gehoord in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de overstromingen in november. We benadrukten daar dat er veel meer aandacht moet zijn voor het vasthouden van water. In verstedelijkt gebied kan dat door aangepaste bouwvoorschriften en in landbouwgebied door uitbreiding van de verplichte erosiebestrijding en waterconserveringsprojecten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever is een druk gebruikte groene long voor vele Antwerpenaars. Het bos dreigt nu gekapt te worden om plaats te maken voor een slibopslagplaats voor de Oosterweelverbinding. Nochtans behoort Vlaanderen vandaag al tot de bosarmste regio’s van Europa en gaan we er nog steeds op achteruit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

UPDATED 29-10-2010

Waarde vrienden van de vierde macht,

het is mij een genoegen u voor de eerste keer in het bestaan van Ademloos uit te nodigen op een persconferentie in Brussel. Wij wensen de dreiging welke rust op het Sint-Annabos op het hoogste politieke niveau op de agenda te zetten.

Op deze persconferentie zal het woord gevoerd worden door:

Pages