bedrijventerreinen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, is één van de doorbraken van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Onder het motto 'Samen denken over de Vlaamse Ruimte' ging vorige week vrijdag de VIA-rondetafel “groen stedengewest” van start. In 14 werkgroepen werd gebrainstormd over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Door out of the box en los van huidige belangen of procedures na te denken, kwamen heel wat interessante denkbeelden naar boven.