Ben Weyts

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eén van de opvallendste beleidsnota's van de week was die van minister van Mobiliteit Ben Weyts.
Prof. Dirk Lauwers die mobiliteitsplanning doceert aan o.m. de UGent, heeft de beleidsnota aandachtig gelezen.

De beleidsnota van mobiliteitsminister Ben Weyts

Is hij er ook van overtuigd dat een mobiliteitsbudget en rekeningrijden - zoals Weyts voorstelt - de Vlaming veiliger en vlotter naar het werk zullen brengen?

Dirk Lauwers.

Pages