Berchem

Open brief aan de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling  Rob Van de Velde

 

Ter info aan de gemeenteraadsleden van de stad Antwerpen, de districtsraadsleden van Berchem, de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en zijn communicatieteamteam Common Ground en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos.

 

Geachte schepen Van de Velde,

Volkstuinen 'Singel' in Oud-Berchem moeten blijven!!

 

Op donderdag 23 februari 2017 beslist het district van Berchem over de verwijdering van 52 volkstuinen genaamd 'Singel', gelegen tussen de ring en de singel naast de spoorwegberm aan de voetgangersbrug richting Mechelse brug (Berchem kerk). Het districtsbestuur wil er een 'Brialmontpark' aanleggen zonder volkstuinen. Ze zouden moeten verdwijnen  in november 2017. Meer dan 150 mensen verliezen dan hun hobby, hun tuingemeenschap in de natuur en de vreugde van het tuinieren.

 

Er lopen enkele klachten tegen de bouw van nieuwe kantoren op Post X. FOTO WIM HENDRIX


Buurt betreurt gebrek aan inspraak bij Post X

 
Bewoners uit Zurenborgwijk bezorgd over tien hoge torens 

 
Tientallen bewoners uit de wijk Zurenborg hebben tijdens een infovergadering hun bezorgdheden geuit over de bouw van de tien hoge gebouwen naast de Antwerpse Ring, bekend onder de naam Post X. Ze vrezen voor zware gevolgen op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid.
 

Er rijden op een werkdag nergens zoveel wagens als op het stukje van de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Berchem en Borgerhout.

Vorig jaar reden daar bijna 137.700 voertuigen per dag. En daarmee is het dus het populairste stukje snelweg. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hoe vaak je er in de file staat, is niet opgenomen in het onderzoek.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Berchem

De districtsraad heeft de begroting 2015 goedgekeurd. Financiële steun voor Ringland werd weggestemd.

Namens de sp.a-Groenfractie en met steun van Sofie Blancke (PVDA+) wilde Freek Van Looveren dat de raad 5000 euro zou storten voor studieopdrachten in het kader van Ringland.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fietsers zullen binnenkort misschien toch de vernieuwde brug in Berchem mogen gebruiken. Het moest een fietsersbrug worden, maar het bleek te gevaarlijk om erover te fietsen en daarom werden fietsers verplicht om af te stappen en met de fiets aan de hand verder te wandelen. Er kwam luid protest van de Fietsersbond en dat viel niet in dovemansoren. Het agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nu of er grote ingrepen nodig zijn om de brug toch aan te passen... voor fietsers.

 

Pages