bestuursakkoord

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De eerste ondergrondse buurtparking onder het Frans Van Hombeeckplein in Berchem is zo goed als klaar. Het vorige stadsbestuur wilde zo het stallingsprobleem in Antwerpen oplossen. Maar het parkeerbedrijf Gapa heeft voorlopig geen gelijkaardige projecten gepland. ‘De investeringskost is heel hoog', zo luidt het.

De ondergrondse buurtparking onder het Frans Van Hombeeckplein is uniek. De parkeergarage werd gebouwd voor buurtbewoners en voor mensen die in de buurt werken. Wie er zijn auto wil stallen, betaalt een maandelijkse abonnementsprijs.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Een Stad Vooruit?!’:met die knipoog naar Mortsel praten we over de doorstroming van het verkeer in het Antwerpse. Hoe anders  is de nieuwe aanpak? Koen KENNIS (N-VA), Caroline BASTIAENS (CD&V), Joris GIEBENS (Groen) en Steve D’HULSTER (sp.a) debatteren.  Verder een gesprek met Vlaams Minister-President Kris PEETERS (CD&V).

 

Bekijk de hele uitzending via onderstaande link : www.atv.be/wakker-op-zondag/wakker-op-zondag-3-februari-2013

ATV - Wakker op Zondag - 03-02-2013

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Masterproef pleit voor gevoelige uitbreiding van snelheidsbeperking in Antwerpen
 

Om de verkeersveiligheid en de leesbaarheid te verhogen moet heel de kernstad zone 30 worden. "De stad van de toekomst zet in op het verhogen van de leefbaarheid door de overdruk van wagens in te beperken", zegt professor Dirk Lauwers.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wanneer de klimaatverandering zich in dit tempo voortzet, wordt Antwerpen na 2020 een risicogebied. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Gent.

Volgens de studie, besteld door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), is de kust een risicogebied. De onderzoekers wijzen ook op de problemen in woongebieden langs rivieren. De stad Antwerpen wordt – voor het eerst in zo’n onderzoek - nadrukkelijk genoemd als risicogebied.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nooit viel een Antwerps bestuursakkoord zo veel nationale belangstelling te beurt als dat van toekomstig burgemeester De Wever. Mijn ijdelheid als Antwerpenaar moge erdoor gestreeld worden, het leek er toch wat over.

Ondanks die aandacht bleven een aantal inhoudelijke aspecten van het nieuwe bestuursakkoord onderbelicht. Over decentralisering bijvoorbeeld. Opmerkelijk, want zowel N-VA als CD&V schoven dat in de campagne vrij duidelijk naar voren. Bovendien was dit nog niet zo lang geleden een vrij belangrijk Antwerps issue.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bart De Wever verrast. Uit de teksten kan je geen trendbreuk afleiden. En dat lijkt onverwacht. Het Antwerps bestuursakkoord ligt in het verlengde van het gevoerde beleid. Dat is zo bij een vergelijking met het Voor wat hoort wat-boek van Patrick Janssens als bij het sociaal activeringsbeleid van Monica De Coninck. Het nieuwe college lijkt goed te hebben overlegd met de administratie en de oude coalitiepartners behouden ongeveer dezelfde bevoegdheden. Ook daar ligt continuïteit.

Pages