betrokkenheid

Experts verbolgen over oproep Galant

Adviezen om verkeersveiligheid te verhogen “al lang beschikbaar”

“Een blamage voor de studies en onderzoeken”, noemen experts de noodkreet richting burgers van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). “Het ontbreekt haar gewoon aan moed.” Ze liggen zomaar op tafel, zeggen de experts. “Plannen en voorstellen waarvan we wéten dat ze een impact zullen hebben”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. Maar die worden niet in de praktijk gebracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Van den Bossche benoemt "kindvriendelijkheid" uitdrukkelijk als het centrale thema van haar beleidsnota. Wat goed is voor kinderen, is positief voor elke stadsbewoner. En door kinderen mee vorm te laten geven aan de publieke ruimte, krijg je een aantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving. Dit is een heel beloftevol uitgangspunt, dat verder als rode draad in de beleidsbrief meegenomen wordt en dat een meer kwalitatieve invulling geeft aan de idee van kindgerichtheid en kindnormering, iets wat toch wat ontbreekt in de beleidsbrieven wonen en mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zopas werd in het het Brugse Visartpark de groep van 70 BV's voorgesteld : Bos Vlamingen voor bosbehoud & bosaanplant. Het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be ging op zoek naar bosambassadeurs: mensen die bomen & bossen genegen zijn en die in woord en/of daad mee opkomen voor het behoud van de zonevreemde - bedreigde bossen. Het tastbare bewijs van het groeiende draagvlak voor méér bossen in Vlaanderen. Goed voor het klimaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ze zegt het zelf: "Ik heb een franke teut." Een grote mond.

Meyrem Almaci, het volgend jaar lijsttrekster voor Groen! in Antwerpen:
"Je gaat er toch niet vanuit dat Janssens of De Wever 50 procent van de stemmen zullen halen? Ze zullen een coalitie moeten maken." Dat is Almaci. Gedreven en met een grote mond, schreef deze krant vorig jaar over de fractieleidster. "We waren met negen thuis. Je moést je wel laten horen."