betweterbestuur

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 19 december2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. In Stilstand brengt Manu Claeys het verhaal van zijn strijd.

Manu Claeys, Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie, Van Halewyck, 2013, 552blz., 25 euro