bezwaarschrift

afbeelding

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme verkeersstroom die het nieuwe shoppingcentrum zal veroorzaken, is immers nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen toenemen, evenals de leegstand van winkels in de stadskernen. BBL vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang om dit nieuwe plan niet goed te keuren.

afbeelding

Studie heeft een buitengewoon zwakke basis’ 

Vooraf 

De Vlaamse regering keurde in 2011 een ruimtelijk plan goed voor de Vlaamse rand rond Brussel, waarin Uplace was opgenomen. Maar de Raad van State vernietigde het onderdeel Uplace in 2014 omdat hij onvoldoende garanties zag voor het openbaar vervoer.

In februari van dit jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw plan goed, waarin Uplace werd behouden, maar het toegestane aantal winkels en kantoren buiten Uplace werd verminderd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onlangs heeft het team Atelier Kempe Thill (Rotterdam) en aNNo architecten (Gent) de internationale wedstrijd voor de renovatie en uitbreiding van de Antwerpse Zeevaartschool aan het Noordkasteel gewonnen. Aan de noordzijde van de Zeevaartschool, geprangd tussen de Oosterweelverbinding en de school, komt c. 15.000 m² nieuwbouw, met name een aantal grote auditoria, een restaurant, een cafetaria, exporuimte, technische kamers, onderwijslokalen, labo’s, informele studieplekken, werkplaatsen voor proefopstellingen en een bibliotheek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Schijnvalleipark? Meer schijn dan park, zo’n smalle groenstrook naast 27 (!) Oosterweelbaanvakken.
Het Noordkasteelpark? Blijft ‘behouden’ volgens het MER-rapport. In werkelijkheid gaat de helft van het groengebied op de schop.
De Oosterweelverbinding? Volgens de Vlaamse regering een ‘hefboom’ om ‘natuur en recreatie op elkaar af te stemmen’.
Lees er alles over in aflevering 12 van ons bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift in feuilleton

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Uit aflevering 10 van ons bezwaarschrift: ‘Ooit waren er plannen om een semi-autostrade aan te leggen vanaf de Antwerpse ring tot aan de Meir, daartoe werden zelfs 17de-eeuwse gebouwen afgebroken vlakbij het Rubenshuis. Gegarandeerd zou die semi-autostrade indertijd ook als ‘beste’ uit een studie zijn gekomen voor het criterium ‘bereikbaarheid van de Meir verhogen’. Gelukkig is het plan nooit uitgevoerd.’
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Pages