bezwaarschrift

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Persbericht stRaten-generaal

15 augustus 2014

 

Bezwaarschrift tegen GRUP Oosterweel ingediend

 

Gisteren op de middag – op de laatste wettelijk voorziene dag van het openbaar onderzoek– diende stRaten-generaal op twee plekken eenzelfde bezwaarschrift in tegen de geplande Oosterweelverbinding, een keer in Brussel (bij de administratie Ruimte) en een keer in Antwerpen (in het districtshuis).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal

15 augustus 2014

 

Bezwaarschrift tegen GRUP Oosterweel ingediend

 

Gisteren op de middag – op de laatste wettelijk voorziene dag van het openbaar onderzoek– diende stRaten-generaal op twee plekken eenzelfde bezwaarschrift in tegen de geplande Oosterweelverbinding, een keer in Brussel (bij de administratie Ruimte) en een keer in Antwerpen (in het districtshuis).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag is de laatste dag van het openbaar onderzoek tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding. Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in, omdat de Oosterweelverbinding niet zal zorgen voor vlotter verkeer, het behalen van onze klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt en de slechte luchtkwaliteit door de nieuwe ringweg niet zal verbeteren. BBL roept de Vlaamse regering dan ook op om de plannen voor Oosterweel op te bergen en werk te maken van een totaaloplossing voor verkeer, lucht en klimaat.

 

Pages