bezwaarschrift

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 23/7/2010 werden door het Vlaams gewest de actieplannen ivm geluidsoverlast ten gevolge van het verkeer bekend gemaakt.

 

Er is een openbaar onderzoek dat loopt van 01/12/2011 tot 15/01/2011.

 

Iedereen, eender welke leeftijd of woonplaats, kan bezwaar indienen tegen deze actieplannen, die eigenlijk niets inhouden om de geluidsoverlast veroorzaakt door de R1 door Antwerpen te verminderen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tegen het einde van het jaar blijkt ineens de Oosterweel weer tussen de pakjes onder de kerstboom te liggen. Bijna waren we het slepende dossier vergeten. Was het door de politici in Brussel en op ’t Schoon Verdiep ergens op een kast gelegd, na het tunnel- en bretellencompromis dat ze er dit najaar over hadden gesloten? En waarom bleef het relatief stil rond de actiegroepen? Hadden ook zij er tabak van? Niets van dat alles. U kan het prettig vinden of niet, maar ook in 2011 zal de Oosterweel het Antwerps nieuws blijven beheersen.

Pages