biodiversiteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr : het "vet zetten" van een deel van het Antwerps probleem hebben wij gedaan.

Regering realiseert nog niet helft van beloofd bos- en natuurgebied
 

Vlaanderen is niet zo groen als het zou moeten zijn. Bijna 16 jaar nadat de Vlaamse regering extra natuur- en bosgebied beloofde, blijkt daarvan slechts respectievelijk 40 en 22 procent gerealiseerd te zijn. Natuurverenigingen geloven niet dat er snel beterschap komt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische milieuorganisaties schreven een uitgebreide commentaar bij het regeerakkoord van de regering-Di Rupo. "Deze nieuwe regering is onvoldoende doordrongen van de noodzaak om onze economie en maatschappij duurzamer te maken. De milieuorganisaties vrezen dan ook dat de (weinige) positieve punten voor het leefmilieu in het regeerakkoord dode letter zullen blijven", klinkt het streng.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brussel, 20 juni 2011 – Uit het laatste onderzoek door de Europese Commissie blijkt dat in elke lidstaat het milieu een belangrijke persoonlijke zorg is voor meer dan 90% van de respondenten. Een grote meerderheid van de Europeanen is het ermee eens dat een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een doeltreffender bescherming van het milieu de economische groei in de EU kan stimuleren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos.

Het verdwijnende bos. Wereldwijd verdwijnen er nog elk jaar meer en meer bosgebieden met alle gevolgen vandien voor de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit.

De VN wil de achteruitgang keren. De VN zet daarom tal van acties en campagnes op, zoals het International Forest Film Festival. Het roept lidstaten ook op om in eigen land werk te maken van een duurzaam bosbeheer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een groep onderzoekers uit verschillende disciplines van de K.U.Leuven trekt in een gezamenlijke visietekst aan de alarmbel met betrekking tot het verlies aan biodiversiteit op aarde. De werkgroep pleit voor een nieuw en daadkrachtig beleid, in eigen land en op wereldvlak, dat vooral moet leiden tot een strenge en doeltreffende regeling inzake behoud van biodiversiteit op alle niveaus.

Pages