BIV

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aanpassing belasting auto’s noodzakelijk om luchtkwaliteit te verbeteren


Op vraag van het Vlaams Parlement werd de inwerkingtreding van de vernieuwde Belasting op In Verkeerstelling (BIV) uitgesteld, omdat er over grenzen van parlementaire meerderheid en oppositie de mening werd gedeeld dat het ontwerp van Decreet zoals beslist door de Vlaamse regering onvoldoende aanstuurt op vergroening en dus voor verbetering vatbaar is.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Omdat op drie plaatsen in Vlaanderen en drie in Brussel (zie grafiek) in 2011 meer stikstofdioxide (NO2) in de lucht zat dan Europa toelaat, hebben beide gewesten een aanvraag lopen om de regels wat soepeler toe te passen, met de belofte dat het tegen 2015 wel goedkomt.

‘Een wanhoopspoging om sancties te vermijden', vindt de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), en het stuurde een brief naar de Europese Commissie. ‘Die zou er verkeerd aan doen dat uitstel goed te keuren, want met wat Brussel nu van plan is, gaan ze het in 2015 ook niet halen', zegt Piet Meerbeke.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de voorstelling van het VMM jaarrapport over de luchtkwaliteit in 2010 spreekt minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, van een "spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit". Dat vinden wij op zijn minst een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat Vlaanderen de Europese normen voor fijn stof en verzurende uitstoot (NOX) nog steeds niet haalt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, vindt het positief dat de Vlaamse regering het voorstel voor de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) aanpast, maar betreurt dat het nieuwe voorstel geen rekening houdt met de geleverde kritiek. Onder het mom van een vergroening worden dieselwagens goedkoper en zal de uitstoot van fijn stof vergroten. Net dat fijn stof is in Vlaanderen de voornaamste bedreiging van onze gezondheid.