Bleri Lleshi

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als Bart De Wever een coalitie kan vormen op basis van zijn formatienota, dan wordt Antwerpen de stad van niemand.

Veiligheidsthema als prioriteit; nultolerantie tegen alle vormen van geweld; meer camera's (o.a. nummerplaatherkenning), allerlei verboden (alcoholverbod na 22 uur), meer blauw op straat, maximaal inzetten van GAS-boetes... Dat is wat De Wever wil realiseren. De sectie 'sociaal beleid' in zijn nota omvat welgeteld tien zinnen en geen enkel structureel voorstel. Waarom focust men telkens weer op het thema criminaliteit en veiligheid?

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De tiende en laatste namiddag van de democratie op 12 oktober was een voltreffer, zowel op het vlak van de inhoud als van de opkomst. Inleiders jurist Jos Van der Velpen en filosoof Bleri Lleshi hadden het over de scheiding der machten en GAS-boetes, maar zoals dat in een goed gesprek gaat, kwam er veel meer op tafel te liggen dat te maken heeft met het uitdiepen van de democratie.

Walter Lotens

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jos Vander Velpen is jurist bij de Liga van de mensenrechten en Bleri Lleshi is politiek filosoof

Zij stellen juridische en filosofische vragen rond het spanningsveld tussen milieu, ruimte, gezondheid, overheid en tolerantie, maar ook rond onze “gaswetgeving” en scheiding der machten. Ze hadden een heel aandachtig publiek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken heeft een wonderoplossing gevonden: de GAS-boetes. Bijna iedereen is er tegen, behalve de regering maar toch: de boetes gaan omhoog en de leeftijd omlaag.

Wat is een Gemeentelijke Adminstratieve Sanctie (GAS-boete)?

Sinds 1999 kunnen de gemeentes zelf boetes opleggen zonder dat de rechter tussenkomt. Er zijn vier types administratieve sancties mogelijk. De meest bekende en toegepaste is de administratieve geldboete die tot 250 euro kan oplopen.

Boetes omhoog, leeftijd omlaag