Bond Beter Leefmilieu

 

Het is nog steeds mogelijk om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden, maar dan zijn wel "snel verregaande en ongeziene veranderingen" nodig. Dat zeggen klimaatonderzoekers in een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

 

Twee maanden voor de volgende VN-klimaatconferentie brengt het IPCC een nieuw rapport uit. Daarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen als de klimaatdoelstelling niet gehaald wordt.

 

Te veel uitstoot? Pas de cijfers aan

Ons land vraagt Europa om de officiële hoeveelheid uitstoot van stikstofdioxides 'naar beneden bij te stellen' zodat we de EU-limiet toch halen. De belangrijkste reden is de onverwacht hogere uitstoot van dieselwagens.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseerde deze week een interministeriële conferentie over milieu en gezondheid. Dat is nodig, want volgens onderzoek van de WHO is milieuvervuiling in Europa verantwoordelijk voor 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar. Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, vraagt dat de ministers extra aandacht besteden aan kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor milieuvervuiling. Toch is het milieubeleid vaak afgestemd op volwassenen.

afbeelding

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme verkeersstroom die het nieuwe shoppingcentrum zal veroorzaken, is immers nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen toenemen, evenals de leegstand van winkels in de stadskernen. BBL vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang om dit nieuwe plan niet goed te keuren.

afbeelding

Woensdag 25 februari vond in het Vlaams parlement een snedig politiek debat over Uplace plaats. Het was vooral opvallend dat geen enkele minister of politieke partij openlijk durft te zeggen dat Uplace een goed project is. Maar waarom wil de regering dan toch zo graag dat Uplace er komt? Het enige echte inhoudelijke argument dat door de minister-president werd gebruikt om Uplace te verdedigen, is werkgelegenheid. ‘Uplace zal zorgen voor 3.000 arbeidsplaatsen, vooral voor laaggeschoolden’. Maar ook dat argument blijkt bij nader inzicht met de haren getrokken.

afbeelding

De aardolieprijzen zijn in vrije val waardoor ook de prijzen aan de pomp zakken. Diesel kost bij sommige pompen opnieuw minder dan één euro per liter. De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu stelt voor om die daling (gedeeltelijk) ongedaan te maken door de accijnzen op diesel te verhogen tot het niveau van de accijnzen op  benzine. De extra inkomsten moeten gebruikt worden om de belastingen op de lonen te verlagen. Tax shift dus…

Pages