Borgerhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Enkele mensen in Borgerhout hebben een nieuwe bewonersgroep “bewonersvereniging Park Spoor Oost” boven de doopvont gehouden. Want ze zijn ongerust over de ideeën die circuleren omtrent het rangeerstation achter het Hof Ter Lo. Michel Franssens treedt op als woordvoerder: “Op verschillende bestuursniveaus worden ideeën geuit voor de invulling van dit rangeerstation. Parking voor sportpaleis, BAM-tracé, Sinksenfoor, KMO-zone. Deze voorstellen zetten een grote druk op de leefbaarheid in de directe omgeving.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Overal zie ik uw affiches hangen met ‘in welk Vlaanderen ik wil leven’ en dan denk ik: ‘daar wil ik graag iets over zeggen’.

 

Welnu: ik wil graag in een Vlaanderen wonen waar het gezond wonen is.  Nu kunnen we moeilijk zeggen dat dit inderdaad zo is.  Als Antwerpenaar zijn we ‘gezegend’ met een triest record: we leven in één van de ongezondste delen van West Europa. 

 

Beweren dat we goed scoren: il faut le faire! 

 

Zeker, indien u en uw regering dat door de Antwerpenaren afgewezen BAM-tracé dan toch door onze strot wil rammen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Door de goedkeuring van het BAM-tracé, komt ook het bestaan van het Borgerhoutse recyclagepark aan de Noordersingel in het gedrang. Volgens de plannen moet het recyclagepark plaats ruimen voor een op- en afrittencomplex tussen Ring en Singel. "Momenteel is er nog niets beslist over de toekomst van het containerpark", zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Philip Heylen (CD&V). We wachten de onderhandelingen van de dienst stadsbeheer en BAM af, maar beseffen wel dat we ons zullen moeten schikken naar hun plannen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Woont u in het gedeelte aangeduid op de kaart, en wenst u de luchtkwaliteit mee in kaart te brengen? Stel u dan kandidaat.

Stuur dit gerust door naar je vrienden en kennissen die in die omgeving wonen, werken, of er geregeld passeren.  Met hoe meer we meten, hoe beter het resultaat van de meting.

 

Het project bestaat uit drie delen:

-       inschatten wat de luchtkwaliteit is

-       meten wat de luchtkwaliteit is, met hoe meer dat gebeurt, hoe meer kans op een prijs

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Crowdfunding. Het is een relatief nieuwe term en hij klinkt erg hip, maar dat betekent nog niet dat we er beter van worden. Even wat uitleg: in het felle debat over de heraanleg van het centrale Moorkensplein in Borgerhout suggereerde N-VA-schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde dat crowdfunding de sleutel kan zijn om in de plannen een ondergrondse parkeergarage te integreren. Dat wil zeggen: als voldoende geïnteresseerde bewoners bereid zijn om zelf voldoende geld op tafel te leggen, dan is de stad bereid om zo'n parking te integreren in het project.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BORGERHOUT - Het laat zich voorspellen dat de stad en het district Borgerhout nog gaan botsen. Er zijn meerdere splijtzwammen in de bestuursakkoorden. Het Park Spoor Oost zou zo'n stuikblok kunnen worden. Het district wil een ‘echt park', de stad een ‘duurzaam kmo-park met veel groen'. Het district wil zich ‘inzetten voor sociale restaurants'. Voor de stad is dit ‘geen prioriteit'.

Pages