Borgerhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Districtsbestuur maakt zich zorgen over veiligheid zwakke weggebruiker

Het districtsbestuur van Borgerhout vraagt burgemeester Bart De Wever zijn bevoegdheid inzake verkeersveiligheid ter harte te nemen. “Het aandeel voetgangers en fietsers bij ongevallen is in vijf jaar met veertig procent gestegen”, zegt districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

buurtbewoners nemen braakliggend terrein in

Jaren geleden vernielde een brand een kapperszaak in Borgerhout. In afwachting van de verkoop van het terrein hebben twintigers uit de buurt het pand omgetoverd tot een zomerbar.

Als het warm is, heeft Bar Attak goed te doen. ‘Het lijkt hier wel een Frans dorp.’ Fred Debrock

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Enkele mensen in Borgerhout hebben een nieuwe bewonersgroep “bewonersvereniging Park Spoor Oost” boven de doopvont gehouden. Want ze zijn ongerust over de ideeën die circuleren omtrent het rangeerstation achter het Hof Ter Lo. Michel Franssens treedt op als woordvoerder: “Op verschillende bestuursniveaus worden ideeën geuit voor de invulling van dit rangeerstation. Parking voor sportpaleis, BAM-tracé, Sinksenfoor, KMO-zone. Deze voorstellen zetten een grote druk op de leefbaarheid in de directe omgeving.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naar aanleidìng van de harde reacties van Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart De Wever (N -VA) de laatste dagen op de meer dan terechte vraag van hun collega‘s Bart Somers (OpenVlD) en Wouter Van Besien (Groen) om een bijkomende milieustudie uit te voeren die alle tracés in het Oosterweeldoss

Pages