Borgerhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het van het districtsbestuur afhangt, wordt heel oud-Borgerhout zone 30. Ondertussen is het principe maandag goedgekeurd voor het centrum van het district.

•Nog voor de zomervakantie wordt de maximumsnelheid in het volledige gebied tussen de Turnhoutsebaan, de Kerkstraat, de Pothoekstraat en de Statielei 30 kilometer per uur. Dat is maandagavond goedgekeurd op de Borgerhoutse districtsraad.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het districtsbestuur vraagt binnen het milieurapport voor de Oosterweelverbinding ook de overkapping van de Ring te onderzoeken.
De inspraakprocedure rond het milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding werd gisteren beëindigd. Iedereen kon het dossier inkijken, maar ook aanbevelingen doen en alternatieven voorstellen. Het districtsbestuur van Borgerhout heeft drie vragen gesteld.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Architect Peter Lubbers stelde afgelopen weekend zijn schetsen voor het nieuwe Moorkensplein voor aan de bewoners. Wat meteen opvalt, is dat het plein meer groen krijgt. Er komen een 25-tal hoogstammige bomen bij. Deze bomen moeten ook de aandacht wat afleiden van het districtshuis. Volgens Lubbers heeft dit gebouw 'te veel formele aandacht.' Het nieuwe plein wordt ook autovrij, maar blijft bereikbaar met de auto voor de bewoners. Lubbers denkt aan verdwijnpaaltjes als oplossing. De landschapsarchitect maakte ook duidelijk dat hij de bewoners wil betrekken bij het verdere ontwerp.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een meting die in oktober werd gedaan door Erik De Bruyn, milieuambtenaar van de stad, heeft aangetoond dat het lawaai dat de snelweg produceert, de Europese richtlijn over omgevingslawaai overschrijdt. De klok rond ligt het gemiddelde immers op 64 decibel, met soms zelfs pieken tot 70 en meer. Volgens de richtlijn moeten er door de overheid maatregelen worden genomen, zodra de grens van vijftig decibel wordt overschreden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Raad bestrijdt lawaai in Tuinwijk

BORGERHOUT - De districtsraad van Borgerhout heeft maandagavond beslist om vijf procent bij te dragen in de kosten die de verhoging van de geluidswerende schermen met zich meebrengt in de Tuinwuik. Ook de stad en het gewest zullen in de kosten delen.

De ingreep moet op korte termijn helpen om de lawaaihinder op te vangen die de nabijgelegen E313/E34 veroorzaakt. Het lawaai reikt soms tot maar liefst 68 decibel, ver boven de Europese norm.

Pages