Borgerhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BORGERHOUT - De Districtsraad van Borgerhout heeft maandagavond beslist om vijf procent van de kosten van bijkomende geluidswerende schermen aan de Tuinwijk te betalen.
Daar worden de bewoners al jaren geplaagd door geluidsoverlast van de aanpalende E-313.
Een signaal dus van het district Borgerhout aan de Stad Antwerpen en aan het Vlaams gewest om snel tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bewoners van de Tuinwijk. Zij vroegen al enkele weken geleden in een petitie aan de Stad Antwerpen om dringende maatregelen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr het gaat om het overschrijden van de jaarnorm voor stikstofdioxide. Er hangt ons een flinke boete van Europa boven het hoofd. In plaats van aan het probleem te werken hebben ze een heel dossier met "flankerende maatregelen" opgesteld, maar het allerbelangrijkste: het verminderen van dieselwagens staat er niet bij.

zie http://www.ademloos.be/nieuws/te-veel-stikstofdioxide-antwerpen

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BORGERHOUT - De bewoners van de Weerstandlaan zijn de zware geluidsoverlast van de E313/E34 grondig beu. Omdat die de Europese richtwaarden ruimschoots overschrijdt, vrezen ze al langer voor hun gezondheid. Met een petitie vragen ze nu dringende maatregelen.

Metingen door de milieuwacht van de stad Antwerpen hebben aangetoond dat de geluidsoverlast in de Borgerhoutse Tuinwijk buiten proportie is. Omdat het lawaai van de E313/E34 bij momenten ruim 68decibel bereikt, wat ver boven de Europese schadelijkheidsnorm van 50decibel ligt, ondervinden de bewoners zwaar (gezondheids)nadeel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dinsdag 8 november 2011 13:30u

Tuinwijk Borgerhout Weerstandlaan nr.31
De buurt van de Weerstandlaan in Borgerhout, zit als het ware vervat in de oksels van de E313/E34 , maar dan wel achter een geluidsmuur die al een kwart eeuw oud is!!

De huizen werden gebouwd in de periode 1920 tot 1926 en een deel van de huizen van de huisnummers 13 tot 35 (11 dus) werden gebouwd in 1950, op de vroegere gronden van de “pacht”.

De Boudewijnsnelweg welke vandaag de E313/E34 genoemd wordt werd aangelegd in 1963.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte heer Jan Bel,
 
Als milieuambtenaar van de Stad Antwerpen bent u gemachtigd om geluids- en fijn stof metingen uit voeren voor de Stad Antwerpen, verbonden aan het kabinet van schepen G. Lauwers.

We willen u dan ook met aandrang vragen om geluidsmetingen te komen uitvoeren in de Weerstandlaan Borgerhout, en wel aan de zijde van de onpare nummers die dicht tegen de E313 autostrade liggen en waar uw voorganger waarden heeft vastgesteld met pieken van 73DB.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Automobilisten kunnen deze maand wat moeilijker van de Antwerpse Ring naar de E313 rijden. De opritten naar de E313 worden tijdelijk versmald.

De overlast die deze maand wordt verwacht, is blijkbaar noodzakelijk om het verkeer na de werken veel vlotter te laten verlopen. Want de huidige aanpassingen zijn voorbereidingen voor de aanleg van de langverwachte spitsstrook op de E313.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijn stof klinkt bij te veel mensen nog te vaak als een scheldwoord. Of beter nog: als een excuus om broodnodige mobiliteitsprojecten uit te stellen. Een modewoord dat handig gebruikt werd door actiegroepen allerhande. Dat heeft voor een flink deel te maken met de vaak heftige en emotionele discussies die er de afgelopen jaren gevoerd zijn over de Oosterweelverbinding. Met die fameuze Lange Wapperviaduct, voor wie het zich nog herinnert.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport bevat de resultaten van het Chemkar PM10 'hotspots' project, waarbij gedurende een heel jaar lang, om de 6 dagen, op 9 plaatsen in Vlaanderen fijn stof (PM10) werd bemonsterd en vervolgens chemisch gekarakteriseerd. De bestudeerde meetplaatsen waren de zes hotspots Roeselare, Oostrozebeke, Zwevegem, Evergem, Zwijndrecht en Borgerhout en de drie achtergrondlocaties Moerkerke, Aarschot en Retie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De buurtbewoners van de Weerstandlaan in Borgerhout voelen zich benadeeld omdat hun wijk niet werd opgenomen in de plannen om geluidsschermen te plaatsen. 'Wij klagen al sinds 1998, maar niemand die ons hoort', zegt François Wijnen.

Naast de E313/E34 (A13) richting Hasselt, ter hoogte van de Vaartweg in Deurne, wordt op vrijdag 17september gestart met de plaatsing van geluidsschermen. Deze panelen zouden moeten aansluiten op de oudere exemplaren ter hoogte van de Weerstandlaan.

Pages