Bosbarometer

Volgens de nieuwe Bosbarometer van BOS+ gaat er nog steeds heel wat bos verloren in Vlaanderen. Met de Bosbarometer wordt het verschil berekend tussen vergunde ontbossingen en nieuwe bebossing. In 2014 bijvoorbeeld werd 263 hectare vergund gekapt, goed voor 0,72 hectare bos per dag. Oftewel een voetbalveld per dag. Voor het overige werd een vergoeding betaald aan het boscompensatiefonds. Maar dat loopt mank.

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naar jaarlijkse gewoonte maakte de vereniging Bos+ deze week haar bosbarometer bekend. Aan de hand van diverse indicatoren en officiële cijfers wordt de evolutie van het bos in kaart gebracht. De cijfers van de barometer leren dat in 2011 de nette bosoppervlakte in Vlaanderen afnam in plaats van toenam. In 2011 werd 231 ha bos gekapt voor allerhande bouwwerken, terwijl er omgekeerd 172 ha nieuw bos werd aangeplant, een netto verlies van 59 ha.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoewel de Vlaming meer en toegankelijk bos in de buurt wil, ontbost Vlaanderen verder. De netto bosoppervlakte in Vlaanderen nam in 2011 met 59 hectare af. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bosbarometer van BOS+.

BOS+ stelt vast dat ontbossing in Vlaanderen nog altijd een dagelijkse praktijk is, ondanks een ontbossingsverbod in het Bosdecreet. Die ontbossing is mogelijk 'dankzij een aantal uitzonderingsmaatregelen op dat verbod'. In totaal ging vorig jaar 231 hectare bos vergund tegen de vlakte, of 0,63 hectare per dag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontbossingsproces in Vlaanderen gaat onverdroten voort. In 2010 sneuvelden opnieuw 232 hectare bos. De provincie Antwerpen steekt de kroon wat ontbossing betreft.


• Bosuitbreiding staat in het Vlaamse regeerakkoord. Sinds 2000 zou jaarlijks zo'n duizend hectare moeten worden aangelegd, in praktijk blijven de bossen krimpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de nacht van maandag op dinsdag is Vlaanderen 1,5 hectare illegaal bos rijker geworden. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) trommelde een legertje vrijwilligers op en plantte in amper twee uur tijd liefst 3.500 jonge boompjes langs de Schelde. Het is al de derde keer dat de groene rakkers met hun 'Yes, we can'-acties toeslaan op de eigendom van de Vlaamse overheid. Die is niet blij met de verrassing.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen telt steeds minder bos.

In 2010 sneuvelde opnieuw 232 hectare - of 500 voetbalterreinen.

Limburg verloor 61 hectare.

“Er is te weinig politieke wil om de evolutie te keren”, zegt Liselot Ledene van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). “Er worden ook te veel uitzonderingen toegestaan op de regel om niet te kappen.”

Ondanks de vele bossen in Limburg, moeten er nog honderen hectare bijkomen, vooral in Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden.

Pages