bossen

 

Wist je dat één enkele boom evenveel verkoelt als de airco’s van twee huishoudens? We staan meestal niet stil bij de impact van bossen. Want we hebben toch ruimte nodig om te wonen, om wegen aan te leggen, om industrie neer te planten, kortom, om te ontwikkelen? En wat hebben we aan bossen behalve wat hout en een aangename zondagse wandeling?

 

Als iemand een bos kapt om woningen te bouwen of een bedrijf uit te breiden, moet dat gecompenseerd worden. In de praktijk worden er echter meer bomen gekapt dan opnieuw geplant. Een van de knelpunten is het tekort aan gronden om te bebossen. In Vlaanderen ligt nochtans een grote reserve aan bouwgronden, die we niet nodig hebben om de bevolkingsgroei op te vangen. Bond Beter Leefmilieu stelt daarom voor die woonuitbreidingsgebieden om te vormen tot bosuitbreidingsgebieden.


Erik Grietens is beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu.

Als iemand een bos kapt om woningen te bouwen of een bedrijf uit te breiden, moet dat gecompenseerd worden. In de praktijk worden er echter meer bomen gekapt dan opnieuw geplant. Een van de knelpunten is het tekort aan gronden om te bebossen. In Vlaanderen ligt nochtans een grote reserve aan bouwgronden, die we niet nodig hebben om de bevolkingsgroei op te vangen. BBL stelt daarom voor die woonuitbreidingsgebieden om te vormen tot bosuitbreidingsgebieden.

Spaarpot van 8 miljoen  

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BOS+ trekt naar het parlement

Het is weinig waarschijnlijk dat er duizenden hectare bos zijn bijgekomen in Vlaanderen, zoals minister Schauvliege begin oktober verkondigde. Maar dat wist u al. Ondertussen heeft ook prof. Bart Muys de boswijze onder de loep genomen. En zijn oordeel is hard. 'Er worden villawijken met veel bomen en zelf serres meegeteld. Er zit nog een te grote foutenmarge op de methode. 4% is echt te veel. Het zou kunnen betekenen dat die 8000 ha er helemaal niet is bijgekomen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering-Peeters heeft nog één jaar te gaan. Hoog tijd voor Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen, om haar rapport te maken. De conclusie is niet fraai. De dierenbescherming is vooral mooi op papier, de overbemesting gaat lustig voort en de waterkwaliteit is ondermaats. Vlaanderen dreigt een regio van beton en asfalt te worden. Met een paar groene eilandjes.

Pages