bosuitbreiding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bos heeft vele voordelen naar milieu en maatschappij, zoals CO2-compensatie, productie van zuurstof, milieubuffer, geluids- en zichtbuffer, speelruimte. Vlaanderen is met een beboste oppervlakte van om en bij de 10% een van de bosarmste regio’s van Europa. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) daarover recent opvroeg bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege blijkt nogmaals dat het bossaldo de voorbije jaren negatief uitvalt. Tussen 2008 en 2011 werd voor 1.006 hectare bos een ontbossingsvergunning uitgereikt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fiets maar eens rond: een groot gazon met enkele struikjes op enkelhoogte, en dat alles omgord door een potige Bekaertdraad, het lijkt het tuinideaal van velen. Een kale boel. Maar de argumenten tegen bomen zijn bekend: ze nemen licht weg, belemmeren het uitzicht, en wat een viezigheid zeg, die bladeren in de herfst. Het meest absurde bezwaar hoorde ik ooit van een collega: wat een lawaai die snertbomen maken als het waait! Omleggen die boel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het blijkt nog steeds niet te vlotten met de beloofde bosuitbreiding in Vlaanderen. Uit een gedetailleerde inventarisatie van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, blijkt dat de cijfers van de overheid de situatie op het terrein veel te rooskleurig voorstellen. Van de beloofde 4.810 hectare stadsbossen uit de visiedocumenten van de Vlaamse overheid is er amper 815 hectare gerealiseerd.