broeikasgassen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem laat nog altijd te wensen over en in de lucht die we in Vlaanderen inademen, zitten vandaag meer kankerverwekkende stoffen dan in 2000. Dat gehalte neemt nog toe. Het zijn enkele conclusies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in haar nieuwste rapport, dat honderd milieu-indicatoren oplijst. Maar er zijn ook positieve tendensen.

 

Pages